Mesečna arhiva: December, 2022

Vesti
0

Prvostepenom odlukom osnovnog suda u Novom Sadu odbijen je tužbeni zahtev protiv Dragane Arsić, naše saborkinje i aktivistkinje iz Pokreta ,,Odbranimo šume Fruške Gore”. Sud je našao da navodne uvrede koje su nanete tužiocu nemaju takav značaj da bi uživao sudsku zaštitu, a posebno imajući u vidu da tužena nije imala nameru da njemu nanese štetu i da protiv njega lično nije imala ništa, već je bila motivisana postupanjem državnih institucija koje, po njenom mišljenju, nisu postupale zakonito, zbog čega je tužilac morao da pokaže mnogo veći stepen tolerancije na kritike.

Mediji
0

Sloboda izražavanja kao jedno od najznačajnih političkih prava uživa veoma visok stepen zaštite i prema svim međunarodnim standardima njeno ograničavanje mora biti veoma restriktrivno, samo izuzetno, pod uslovima koji su strogo regulisani ustavom i zakonom. Ona obezbeđuje pluralitet glasova koji se čuju iz javnog prostora, a u sferi digitalnih tehnologija, daje mogućnost svakom pojedincu da bude kritički glas za sebe. Iako dosta široka, ova sloboda nije apsolutna i vrlo često je razlog njenog ograničenja poštovanje prava drugih. Pošto kritika nije uvek po ukusu onoga kome je upućena, javne ličnosti i državni funkcioneri dužni su da trpe više od tzv. “običnog čoveka”, pa su reči upućene njima prihvatljive pravnom poretku i kada su uvredljive i prelaze granicu pristojnosti, odnosno zadiru u sferu ličnih prava.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović rekla je u emisiji Marker Insajder televizije da je, kada je reč o pravosudnim reformama, glavni nedostatak što se Ustavne reforme stalno odlažu. „Narednih pet godina ljudi koji su izabrani u proteklom periodu će i dalje biti tu, takođe moramo da primetimo da postoji i otpor kada je u pitanju Republičko javno tužilaštvo da se neke promene dese“, objašnjava Golubović.

Vesti
0

22. decembra 2022. godine je predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, Katarina Golubović, kao uvodničarka učestovala na Opštem seminaru na temu „Da li je pravna država dostižna u Srbiji“. Uz predstavljanje knjige prof dr Danila Vukovića „Pravna država i poredak u senci“ tokom tribine pričalo se i o tome da li je pravosuđe u Srbiji potpora pravnoj drzavi ili postoje argumenti da podriva temelje pravne države.

Mediji
0

Da bi se vrednovao doprinos organizacija civilnog društva na putu evropskih integracija Srbije, nije dovoljno samo održavati konsultacije i dijalog, već i usvojiti konkretne preporuke koje one iznose, što bi pomoglo u prevazilaženju nepoverenja koje postoji prema institucijama, zaključak je sa plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koje je preneo portal European Western Balkans.

Mediji
0

BEOGRAD — Da bi se vrednovao doprinos organizacija civilnog društva na putu evropskih integracija Srbije, nije dovoljno samo održavati konsultacije i dijalog, već i usvojiti konkretne preporuke koje one iznose, što bi pomoglo u prevazilaženju nepoverenja koje postoji prema institucijama, zaključak je sa plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). Sednica je okupila predstavnike civilnog društva, diplomatskog kora, skupštine i vlade, koji su razmenili mišljenja o trenutnim izazovima na evropskom putu Srbije i izneli preporuke za poboljšanje saradnje civilnog društva sa državnim institucijama u procesu pristupanja EU.

Mediji
0

Gde je Srbija na puti ka Evropskoj Uniji, da li se i gde zastalo, poštuje li se vladavina prava, kako stojimo sa ljudskim pravima, šta nas čeka sa novim zakonom o policiji i kako je se sve to sprovodilo, na primer na protestima, raspravljali su predstavnici civilnog društva i vlasti. Da li se ove dve grupe uopšte međusobno čuju, možda se najbolje vidi kada se pogledaju protesti koji su obeležili predhodne tri godine.

Saopštenja
0

Nakon sastanka u Gračanici, grupa organizacija civilnog društva sa Kosova i iz Srbije usvojila je sledeću zajedničku izjavu pozivajući na nove konstruktivne glasove – glasove koji gledaju u budućnost, istovremeno prepoznajući prošlost; glasove koji odlučno tragaju za partnerstvima i koalicijama mimo crvenih linija koje bi trebalo da ih definišu; glasove koji javno ustaju protiv ponižavajuće retorike i retorike koja izaziva podele.

Mediji
0

Nevladine organizacije sa Kosova i iz Srbije ocenile su da je stalni ciklus eskalacije i deeskalacije u odnosima Beograda i Prištine “odraz neuspeha političke mašte”, a da energija uložena u suočavanje sa najnovijom krizom odvlači pažnju od hrpe gorućih pitanja koja neposredno utiču na svakodnevni život građana. Kako se navodi u zajedničkom saopštenju nakon sastanka u Gračanici, te nevladine organizacije pozvale su na nove konstruktivne glasove koji gledaju u budućnost, ali istovremeno prepoznajući prošlost, odnosno glasove koji „tragaju za partnerstvima i koalicijama mimo crvenih linija koje bi trebalo da ih definišu i one koji javno ustaju protiv ponižavajuće retorike i retorike koja izaziva podele“.

1 2 3