Dnevna arhiva: 01/12/2022

Vesti
0

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (JCC) odžao je 14. sastanak 29. novembra 2022. godine u Beogradu. Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee – JCC) je telo koje je sastavljeno od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK) i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. Zajednički konsultativni odbor promoviše dijalog i saradnju između ovih subjekata u EU i Srbiji. Predsednica YUCOMA Katarina Golubović govorila je na 14. sastanaku odbora kao izabrana članica Zajedničkog konsultativnog odbora ispred civilnog društva.