Dnevna arhiva: 10/03/2023

Nova izdanja
0

U ovom vodiču se bavimo ostvarivanjem prava na starosnu penziju. U njemu građani mogu dobiti informacije: o uslovima za ostvarivanje prava na starosnu penziju, proceduri ostvarivanja ovog prava, o potencijalnim problemima koji se mogu pojaviti u tom postupku, kao i o mogućim rešenjima tih problema koje je iznedrila sudska praksa Upravnog suda.