A P E L Zaustavite prinudno iseljenje izbegličkih porodica iz Ustaničke 244g!

0

Organizacije civilnog društva izražavaju duboku zabrinutost najavljenim prinudnim iseljenjem 20 izbegličkih porodica iz stanova Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u Ustaničkoj 244g koje će se prema najavama sprovoditi tokom zime, a bez obezbeđivanja adekvatnog alternativnog smeštaja. Sprovođenjem prinudnog iseljenja nadležni državni organi će prekršiti ne samo principe humanosti već i Ustav Republike Srbije koji ih obavezuje na poštovanje fundamentalnih ljudskih prava i direktnu primenu međunarodnih ugovora.

Podsećamo da je Republika Srbija u skladu Međunarodnim paktom o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima preuzela obavezu da licima koji se nalaze u opasnosti od beskućništva obezbedi ne samo zaštitu od elementarnih nepogoda već i smeštaj koji može adekvatno odgovoriti na zadovoljenje njihovih osnovnih potreba i ostvarivanju fundamentalnih ljudskih prava. Poslednje pokušano iseljenje Roma iz Grmečazaustavio je Evropski sud za ljudska prava.

Velikom broju izbeglih lica koji su duži niz godina boravili u kolektivnim centrima, tako je obezbeđen adekvatan smeštaj preko različitih programa koje je Srbija sprovodila uz podršku  međunarodnih donatora. Višegodišnji pokušaji porodica iz Ustaničke da u saradnji sa institucijama sistema i preko dostupnih programa stambenog zbrinjavanja dođu do adekvatnog rešenja svojih problema nisu urodili plodom, uprkos činjenici da su mnoge od ovih porodica višestruko ugrožene, da se mahom radi o starijim osobama, da među njima ima osoba sa invaliditetom, ratnih vojnih invalida, kao i dece. Sva prava  koja je u skladu sa svojim međunarodnim obavezama obezbedila drugim izbeglim licima iz ratova na teritoriji bivše SFRJ kao i izbeglicama, migrantima i tražiocima azila iz drugih zemalja, Republika Srbija je dužna obezbediti i izbegličkim porodicama iz Ustaničke.

Kuća ljudskih prava, Koalicija Združena akcija Krov nad glavom i druge organizacije civilnog društva apeluju na Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za izbeglice i migracijei sve ostale nadležne organe da najavljena prinudna iseljenja odložesve do trenutka kada bude obezbeđen adekvatan alternativan smeštaj porodicama iz Ustaničke, čije izbacivanje na ulicu, tokom zime predstavlja grubo kršenje ljudskih prava i može bit osnov za reagovanje Evropskog suda za ljudska prava.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.