ANALIZA NEMAČKE AMBASADE Zaštitnici građana u problemu

0

Zamenica nemačkog ambasadora u Srbiji Dorotea Gizelman ocenila je danas da se zaštitnici građana u Srbiji i dalje susreću sa ozbiljnim problemima koji ih sprečavaju da revnosno obavljaju svoje dužnosti.

Gizelman je na završnoj konferenciji projekta “Zaštitnik građana u kontekstu ervopskih integracija” predstavila analizu o radu ombusmana, koju je obavila nemačka ambasada u Srbiji.

Analiza je pokazala da kapaciteti još nisu dovoljni, rekla je Gizelman i podsetila da se Srbija kroz Poglavlje 23 opredelila za njihovo jačanje, naročito u pogledu nacionalnog preventivnog mehanizma.

“Ciljni broj planiranih zaštitnika građana još nije popunjen, osoblja nema dovoljno. Četvoro zamenika kojima je mandat istekao još u decembru 2018. nisu zamenjeni, a ni reizabrani, niti su izabrani njihovi naslednici. Ovo, pored ostalog, otežava vršenje dužnosti u skladu sa mandatom”, objasnila je Gizelman.

Ona je napomenula još jedan aspekt, da još nisu usvojene izmene Zakona o zaštitniku građana, o kojima se, kako kaže, raspravlja duže od dve godine.

“Javne konsultacije o Nacrtu zakona o ombudsmanu održane su početkom decembra 2018. godine, ali, koliko shvatam, predlog zakona još nije ušao u parlament”, rekla je ona i dodala da koncezus o konačnoj verziji nacrta zakona još nije postignut.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, koji je organizovao današnju konferenciju, ukazao je na važnost zaštitnika građana u društvu, kao najviše institucije koja ima najšire nadležnosti da ukaže na nezakonit ili neefikasan rad najvećeg broja oragana, onih koji svakodnevno utiču na život građana.

Predsednica YUCOM-a Katarina Golubović istakla je da je za dobar rezultat potrebna najstoža kontrola upravo prema onima koje građani Srbije vide kao najjače instance.

– Tek tada, kada se zadobije poverenje građana u instituciju ombudsmana, možemo joj dati šire nadležnosti. Intencija ove analize je bila zapravo ukaže na argumente za ili protiv proširenja nadležnosti jer su se čuli predlozi u poslednje dve godine da zaštitnik građana sa jedne strane treba i da obavlja kontrolu sudova u Srbiji – objašnjava Golubović.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.