Antonijević: Unaprediti amandmane za pravosuđe raspravom

0

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević ocenio je da postoji mogućnost da se unapredi konačna verzija ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa u Skupštini Srbije i upozorio da ukoliko se to ne desi, da ćemo dobiti nefukcionalni Ustav u kome je moguć prikriven politički uticaj na tužioce i sudije.

Antonijević je za agenciju Beta kazao da predlagač amandmana – Ministarstvo pravde nije imalo sluha da uvaži primedbe koje su na prvu verziju uložile organizacije civilnog društva i strukovna udruženja. Dodao je i da Ministarstvo nije konsultovalo nikoga od profesora ustavnog prava koji bi mogli da unaprede tekst, kao i da je i dalje nepoznato ko je autor amandmana.

“Mi smo kao Konvent tražili od Ministarstva pravde da nam dostave imena ljudi koji pišu same amandmane na Ustav i to do ovog trenutka nismo dobili, osim jednog lakonskog objašnjenja da se radi o službenicima Ministarstva pravde, mislim da za ovako značajan pravni tekst trebalo uključiti i struku i same sudije i tužioce ali i profesore ustavnog prava, koji mogu dati sud o tome da li je kvalitet ovog dokumenta dovoljan ili nije”, rekao je Antonijević.

Podsetio je da je Venecijanska komisija dala mišljenje koje se u mnogome poklopilo sa primedbama nevladinog sektora i strukovnih udruženja, nakon čega su mnogo sporna pitanja, poput političkog uticaja na pravosuđe, ostavljena da budu detaljnije rešena zakonima.

“To je sadašnje rešenje da se sve ono što je bilo sporno u Ustavu sada iznelo iz Ustava i biće detaljnije regulisano zakonima, tako da je to, čini mi se, negde odloženo postavljanje jednog sistema u kome je politički uticaj moguć. I to je nešto što vidimo kao veliki problem, jer fokus nije samo na amandmanima na Ustav, već i u pratećim zakonima koji se paraleno pišu, gde mi nemamo jasan uvid o njihovoj sadržini, kvalitetu i mogućnosti da se taj politički uticaj vidi”, kazao je Antonijević.

Strukovna udruženja tužilaca i sudija upozoravala su da je amandmanima na Ustav definisan minimum standarda i da je samo izvršena relokacija političkog uticaja, pošto i dalje ostaje mogućnost da se na nosioce pravosudnih funkcija utiče kroz dva najvažnija tela – Visoki savet tužilaca i Visoki savet sudstva.

Antonijević je objasnio da ipak postoji mogućnost da se predloženi amandmani unaprede ukoliko bi se u nadležnom skupštinskom odboru organizovala javna rasprava u kojoj bi učestvovali sudije, tužioci, profesori ustavnog prava, kao i predstavnici nevladinog sektora.

“U suprotnom, posledica može da bude da ćete da dobijete jedan Ustav koji neće biti funkcionalan, gde ćete moći na jedan prikriveni način politički uticaj da vratite u pravosuđe. Ali ono što je pozitivno jeste da imate strukovna udruženja koja su zainteresovana za kvalitet rada sudova i tužilaštva i da se radi na onome što je najvažnije i što neće pisati u Ustavu, a to je integritet svih koji učestvuju u pravosuđu”, ocenio je Antonijević.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.