Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije

0

Europe-flagProjekat realizuju Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Beogradski centar za ljudska prava (BCHR), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Cilj: Povećanje tolerancije i eliminacija diskriminacije u školama.

Trajanja projekta: 2011 – 2012

Mesto: Srbija

Projekat se sastoji od tri glavne komponentne:
(I) Treninzi i radionice za prosvetne inspektore i savetnike i učenike srednjih škola;
(II) Istraživanje, analiza situacije i podrška u pripremi i analiza podzakonskog akta iz ove oblasti i
(III) Pravna pomoć (zastupanje i pomoć žrtvama u slučajevima diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o osnovama obrazovanja i vaspitanja).

Kroz tri komponente projekata realizuju se sledeće projektne aktivnosti:

1. Istraživanje

Istraživanjem je utvrđen stepen učestalosti slučajeva diskriminacije u školama u Srbiji. YUCOM i BCHR su analizirali trenutnou situaciju kao i antidiskriminacione mehanizme zemalja Evropske unije. Formirana je radna grupa za razmenu informacija i iskustava o diskriminaciji u zemlji, koordinaciju aktivnosti i saradnju uopšte.

2. Publikacije

Priručnik za prosvetne inspektore, prosvetne savetnike i školsku upravu – priručnik predstavlja rezultat navedenog istraživanja i sadrži objašnjene andtidiskriminacione mehanizme iz Ustava, zakona, podzakonskih akata, postojećih nacrta i međunarodnih standarda, koje je neophodno primenjivati u svakodnevnom radu prosvetnih insepektora i savetnika.

Priručnik za učenike srednjih škola, njihove roditelje i širu javnost – pruža detaljne informacije o svakoj fazi postupka koji se tiče diskriminacije na vrlo jednostavan i razumljiv način. Sadrži objašnjene slučajeve diskriminacije i objašnjenja o upotrebi postojećih mehanizama za borbu protiv diskriminacije.

3. Obuka / edukacija

Kako bi se povećao nivo svesti o problemu diskriminacije i promovisalo efektivno usvajanje antidiskriminacionih mehanizama, predviđene su tri vrste obuke:
1. Radionice za učenike trećeg razreda srednjih škola u 10 gradova Srbije,
2. Treninzi za prosvetne inspektore i savetnike u pet gradova Srbije i
3. Informativne sesije za roditelje i školsku upravu, uključujući nastavnike, direktore i školske psihologe.

4. Pravna pomoć

YUCOM pruža pravnu pomoć u slučaju diskriminacije školama. Za pružanje pravne pomoći koristi se postojeći call centar YUCOMa 0700 / 400 – 700.

5. Pomoć u izradi podzakonskih akata

Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu najavili su izradu pravilnika koji se odnosi na sprečavanje diskriminacije u školama. YUCOM i BCHR dali su komentare i analizirali postojeći nacrta Pravilnika.

6. Konferencija

Na završnoj konferenciji biće predstavljene sve realizovane aktivnosti u okviru projekta kao i postignuti rezultati. Prisutnima će biti podeljeni priručnici i predstavljeni neki od slučajeva diskriminacije iz prakse. Predviđeno je prisustvo medija koji će doprineti povećanju nivoa svesti o diskriminaciji i sprečavanju diskriminacije među građanima, kao i promovisanju tolarancije društvu uopšte.

diskriminacija u skolamaPreuzmite

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.