Brutalan napad na Voštinića je napad na građanske slobode

0

Povodom napada na Predraga Voštinića, istaknutog branitelja ljudskih prava i aktiviste iz Kraljeva i predstavnika organizacije Lokalni front, koji se dogodio u nedelju 10. septembra, pozivamo državne organe da sprovedu adekvatnu istragu i da posebno obrate pažnju na motive napadača. Napad na život i telo Predraga Voštinića, kao poslednji u nizu nesankcionisanih dugogodišnjih napada i pritisaka na organizaciju i njene članove, predstavlja najekstremniji oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih prava.

Napadi na branitelje ljudskih prava predstavljaju posebnu društvenu opasnost koja mora biti uzeta u obzir prilikom kvalifikovanja krivičnog dela i sprovođenja istrage.

Podsećamo da je Srbija potpisnica UN Deklaracije o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i društvenih organa u unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda kojom se obavezala da stvori društvenu klimu koja će omogućiti delovanje aktivista koji se zalažu za unapređenje i poštovanje ljudskih prava. Ova obaveza podrazumeva efikasnu istragu, pravičan postupak uz uvažavanja prava žrtava.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.