Bukleti o zaštiti podataka o ličnosti kroz institucije  – osiguravajuća društva

0

Kako da ono što je osigurano bude zaista sigurno?

Podaci o građanima su sastavni deo njihove ličnosti i kao takvi su deo diskrecionog prava vlasnika/ce podataka o ličnosti. Državne ustanove, privatne kompanije i građanske organizacije su u obavezi da poštuju zakon kada uzimaju podatke građana, pa se zakonitost odnosi na sva propisana ograničenja i uslove prilikom obrade podataka.

Iako niste dužni da poznajete svaki od tih uslova, ni složene zakonske procedure, uvek je dobro da se upoznate sa svojim pravima kako bi umeli da razlikujete pravičan odnos u poslovanju institucije ili organizacije koja obrađuje Vaše podatke.

Elektronski primerak bukleta preuzmite ovde, a ukoliko želite štampani primerak, kontaktirajte nas i ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vam poslati poštom.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.