Aktuelno
0

Povodom napada na Predraga Voštinića, istaknutog branitelja ljudskih prava i aktiviste iz Kraljeva i predstavnika organizacije Lokalni front, koji se dogodio u nedelju 10. septembra, pozivamo državne organe da sprovedu adekvatnu istragu i da posebno obrate pažnju na motive napadača. Napad na život i telo Predraga Voštinića, kao poslednji u nizu nesankcionisanih dugogodišnjih napada i pritisaka na organizaciju i njene članove, predstavlja najekstremniji oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih prava.

Aktuelno
0

Parnični postupci pokreću se tužbom lica koje želi da ostvari neko pravo ili smatra da mu je neko pravo ugroženo. Zato, u ovom postupku možete se naći u svojstvu tužioca – podneli ste tužbu da ostvarite ili zaštite neko svoje pravo, ili u svojstvu tuženog. U oba slučaja nije neophodno da imate advokata, ali ako želite da vas u parničnom postupku advokat zastupa, to će vas i koštati. Izuzetno, možete ostvariti i pravo na besplatnu pravnu pomoć o čemu možete pročitati više u vodiču „Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć – Praktičan vodič za građane“ dostupnom na sajtu Komiteta pravnika za ljudska prava.

Aktuelno
0

Krivični postupak je skup pravila koji ima za cilj da se adekvatno sankcionišu učinioci krivičnih dela, a da pri tome niko nevin ne bude osuđen. Advokatura je služba pružanja pravne pomoći koja obezbeđuje pravično suđenje u krivičnim postupcima, a advokati svojim veštinama pružaju efikasnu odbranu i osiguravaju poštovanje prava okrivljenih lica. Zbog potencijalnog ishoda krivičnog postupka, odosno izricanja sankcije lišenja slobode kao najstrože posledice osude, građani se često odlučuju za angažovanje advokata – branioca u slučaju da su optuženi za izvršenje nekog krivičnog dela. U krivičnom postupku građani se pojavljaju u različitim ulogama, a oni koji snose troškove advokata najčešće su okrivljeni i oštećeni, odnosno lice koje se tereti da je određeno krivično delo učinilo ili žrtva krivičnog dela. Način na koji će se vršiti naplata advokatskih troškova, u praksi je najčešće stvar dogovora između advokata i klijenta.

Aktuelno
0

Koliko smo slobodni da protestnom šetnjom po kolovozu iskazujemo stav? Da li smo tada pod prismotrom? Da li i ko može da nas hapsi i kazni?

Ova pitanja postala su aktuelna većini građana Srbije nakon masovnijih ekoloških protesta protiv iskopavanja litijuma u Srbiji u novembru i decembru 2021. godine. Skorašnji slučaj pritvora i osude novinara i aktiviste Boška Savkovića za nošenje obešene lutke predsednika na transparentu na mirnom protestu “Srbija protiv nasilja” ponovo je pokrenuo pitanja granica naših sloboda.

Aktuelno
0

Na delu je čin ekstremnog nasilja nad institucijom Narodne skupštine budući da je odluka narodnih poslanika preinačena bez izjašnjavanja narodnih poslanika, a sve kako bi se obustavio rad Anketnog odbora u vezi sa zločinima od 3. i 4. maja, odnosno kako bi vlast izbegla rizik da politička odgovornost za eksploziju nasilja u društvu postane vidljivija kroz rad tog skupštinskog tela.  Odluka o osnivanju Anketnog odbora koju je usvojilo  193 poslanika Narodne skupštine glasanjem u plenumu sada se gazi bezimenim saopštenjem za javnost. Od te odluke mogu da odustanu samo narodni poslanici ponovnim glasanjem.

Aktuelno
0

Kada se spomenu prekršaji, većini je prva pomisao prelazak van pešačkog prelaza, vožnja automobila bez vezivanja sigurnosnog pojasa, prekoračenje brzine… Međutim, prekršaji u poslovanju malih i srednjih preduzeća vrlo su prisutni i obično interesovanje za njih dođe tek kada stigne poziv za sud. Najbolji način da ih izbegnemo susret sa prekršajima je poznavanje i poštovanje propisa, kako onih koji se odnose na sva pravna i odgovorna lica (na primer Zakon o računovodstvu), tako i onih koji se odnose na konkretnu oblast poslovanja (Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o turizmu..).

Aktuelno
0

Duboko zabrinuti dešavanjima na severu Kosova pozivamo predstavnike Beograda i Prištine, da hitno preuzmu sve neophodne mere koje bi dovele do smirivanja situacije i povratka procesu dijaloga. U tom cilju tražimo punu primenu plana od tri tačke za deeskalaciju situacije na severu Kosova koji je predložila Evropska komisija a njenu implementaciju podržale sve zemlje Evropske unije, SAD i Velika Britanija. Takođe tražimo hitnu reakciju Evropske unije i zemalja Kvinte kako bi došlo do brze primene ovog plana.

1 2 3 18