Mediji
0

Građani najčešće moraju da se obraćaju i institucijama u Srbiji i institucijama na Kosovu“, rekla je savetnica za pitanja procesa evropskih integracija YUCOM-a Jovana Spremo na predstavljanju izveštaja u Medija centru. Ona je objasnila da se sporazum o pravosuđu između Beograda i Prištine sprovodi već petu godinu, odnosno da će u oktobru biti pet godina od kada su sudije i tužioci ali i administrativno osoblje počeli da rade u kosovskom pravosudnom sistemu, ali da se o svemu tome jako malo zna u javnosti.

Mediji
0

Građani Kosova, posebno srpske ali i drugih manjinskih zajednica na Kosovu žive u pravnoj nesigurnosti, jedan je od zaključaka izveštaja “Integracija pravosuđa na Kosovu – primena i efekti” koji je u Medija centru u Beogradu predstavio Jukom (YUCOM).

Mediji
0

Gradjani Kosova, a posebno pripadnici srpskih i drugih manjinskih zajednica, žive u potpunoj pravnoj nesigurnosti jer su često u poziciji da moraju da se oslanjanju i na srpski i na kosovski pravosudni sistem, pokazalo je istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom).”Gradjani najčešće moraju da se obraćaju i institucijama u Srbiji i institucijama na Kosovu”, rekla je novinarima savetnica za pitanja procesa evropskih integracija Yucom-a Jovana Spremo na predstavljanju izveštaja u Medija centru.

Mediji
0

Nijedan sporazum koji su Beograd i Priština dogovorili za proteklih 10 godina nije potpisan, rečeno je danas tokom konferencije „Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i pristup pravdi na Kosovu“.„Nema radnog tela koje bi pratilo implementaciju dogovorenog. Elementi monitoringa ne postoje, zbog čega dolazi do problema“, izjavio je koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa za Evropsku uniju Dragiša Mijačić.

Mediji
0

Građani Kosova, posebno srpske ali i drugih manjinskih zajednica na Kosovu žive u pravnoj nesigurnosti, jedan je od zaključaka izveštaja “Integracija pravosuđa na Kosovu – primena i efekti” koji je u Medija centru u Beogradu predstavio Jukom (YUCOM). U oktobru se navršava pet godina od kada je faktički počela integracija pravosuđa na Kosovu predviđena Sporazumom iz 2013. godine. Taj proces je podrazumevao integraciju srpskih sudija i tužioca, koji su do tada radili u sudovima Republike Srbije, u pravosudni sistem Kosova.

Mediji
0

Gradjani Kosova, a posebno pripadnici srpskih i drugih manjinskih zajednica, žive u potpunoj pravnoj nesigurnosti jer su često u poziciji da moraju da se oslanjanju i na srpski i na kosovski pravosudni sistem, pokazalo je istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom).

“Gradjani najčešće moraju da se obraćaju i institucijama u Srbiji i institucijama na Kosovu”, rekla je novinarima savetnica za pitanja procesa evropskih integracija Yucom-a Jovana Spremo na predstavljanju izveštaja u Medija centru.

Mediji
0

U novom broju biltena Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35: Ostala pitanja-Kosovo čitajte tekst “Integracija pravosuđa na Kosovu – Beograd i Priština pet godina kasnije ne adresiraju efekte primene” autorke Jovane Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Mediji
0

Ni posle gotovo pet godina od primene Sporazuma o pravosuđu, srpska zajednica na Kosovu nema adekvatan pristup pravdi i nalazi se u potpuno pravnoj nesigurnosti, zaključuje se u analizi savetnice za pitanja procesa EU integracija iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), Jovane Spremo, koja je objavljena danas u Biltenu Radne grupe za Poglavlje 35 Nacionalnog konventa o EU.

Mediji
0

Adekvatan pristup pravdi za građane Kosova, posebno za pripadnike srpske zajednice, i dalje nije obezbeđen, jer se ovi građani nalaze u potpunoj pravnoj nesigurnosti, zaključak je analize savetnice za pitanja procesa EU integracija iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Jovane Spremo, prenosi N1.

Mediji
0

Adekvatan pristup pravdi za građane Kosova, posebno za pripadnike srpske zajednice, i dalje nije obezbeđen, jer se ovi građani nalaze u potpunoj pravnoj nesigurnosti, zaključak je analize savetnice za pitanja procesa EU integracija iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Jovane Spremo.

1 2 3 4 170