Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović rekla je u emisiji Marker Insajder televizije da je, kada je reč o pravosudnim reformama, glavni nedostatak što se Ustavne reforme stalno odlažu. „Narednih pet godina ljudi koji su izabrani u proteklom periodu će i dalje biti tu, takođe moramo da primetimo da postoji i otpor kada je u pitanju Republičko javno tužilaštvo da se neke promene dese“, objašnjava Golubović.

Mediji
0

Da bi se vrednovao doprinos organizacija civilnog društva na putu evropskih integracija Srbije, nije dovoljno samo održavati konsultacije i dijalog, već i usvojiti konkretne preporuke koje one iznose, što bi pomoglo u prevazilaženju nepoverenja koje postoji prema institucijama, zaključak je sa plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koje je preneo portal European Western Balkans.

Mediji
0

BEOGRAD — Da bi se vrednovao doprinos organizacija civilnog društva na putu evropskih integracija Srbije, nije dovoljno samo održavati konsultacije i dijalog, već i usvojiti konkretne preporuke koje one iznose, što bi pomoglo u prevazilaženju nepoverenja koje postoji prema institucijama, zaključak je sa plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). Sednica je okupila predstavnike civilnog društva, diplomatskog kora, skupštine i vlade, koji su razmenili mišljenja o trenutnim izazovima na evropskom putu Srbije i izneli preporuke za poboljšanje saradnje civilnog društva sa državnim institucijama u procesu pristupanja EU.

Mediji
0

Gde je Srbija na puti ka Evropskoj Uniji, da li se i gde zastalo, poštuje li se vladavina prava, kako stojimo sa ljudskim pravima, šta nas čeka sa novim zakonom o policiji i kako je se sve to sprovodilo, na primer na protestima, raspravljali su predstavnici civilnog društva i vlasti. Da li se ove dve grupe uopšte međusobno čuju, možda se najbolje vidi kada se pogledaju protesti koji su obeležili predhodne tri godine.

Mediji
0

Nevladine organizacije sa Kosova i iz Srbije ocenile su da je stalni ciklus eskalacije i deeskalacije u odnosima Beograda i Prištine “odraz neuspeha političke mašte”, a da energija uložena u suočavanje sa najnovijom krizom odvlači pažnju od hrpe gorućih pitanja koja neposredno utiču na svakodnevni život građana. Kako se navodi u zajedničkom saopštenju nakon sastanka u Gračanici, te nevladine organizacije pozvale su na nove konstruktivne glasove koji gledaju u budućnost, ali istovremeno prepoznajući prošlost, odnosno glasove koji „tragaju za partnerstvima i koalicijama mimo crvenih linija koje bi trebalo da ih definišu i one koji javno ustaju protiv ponižavajuće retorike i retorike koja izaziva podele“.

Mediji
0

Na samom početku važno je znati da je zlostavljanje životinja svako loše postupanje ili nepostupanje sa životinjama kojim se namerno ili iz nehata izaziva bol, patnja, strah, stres, povreda, narušava genetska celovitost životinje i izaziva smrt i da takvo postupanje nije dozvoljeno.Ako se ostavi po strani činjenica da je navedeno postupanje  zabranjeno, čini se da smo svi manje više saglasni da lošeg postupanja prema životinjama ne sme da bude.

Mediji
0

Prema istraživačima YUCOM-a, sloboda izražavanja napada se i kroz SLAPP postupke i negativne medijske kampanje, sloboda udruživanja kroz neosnovane inspekcijske nadzore i različite vrste pravnih postupaka, a sloboda okupljanja ugrožena je postupanjem, odnosno nepostupanjem policije u slučajevima protesta.Iz YUCOM-a su upozorili da i pored nastavljenog trenda urušavanja ljudskih prava, adekvatne reakcije najviših državnih organa nije bilo. Pored toga, izveštaj pokazuje da su upravno državni organi i funkcioneri ti koji direktno ugrožavaju prava aktivista u Srbiji.

Mediji
0

U Srbiji je i ove godine zabilježen veliki broj napada i pritisaka na branioce ljudskih prava, a meta su najčešće bili ekološki i aktivisti koji se zalažu za suočavanje sa prošlošću.U Srbiji je i ove godine zabilježen veliki broj napada i pritisaka na branioce ljudskih prava, a meta su najčešće bili ekološki i aktivisti koji se zalažu za suočavanje sa prošlošću. To je pokazao izvještaj Komiteta pravnika za ljudska prava, koji detektirao i brojne slučajeve ugrožavanja sloboda izražavanja, udruživanja i okupljanja. Istraživači ukazuju da je riječ o trendu, a da su oni koji podižu glas, često meta i institucija koje bi trebalo da im pruže zaštitu.
Aktuelno
0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da javnu raspravu o Nacrtu zakonu o unutrašnjim poslovima produži do 31. januara 2023. godine kako bi se se omogućilo unapređenje spornih delova teksta Nacrta. Nakon uvida u tekst Nacrta i prateće obrazloženje, NKEU smatra da predložena rešenja nisu po meri građana Srbije niti ispunjavaju obaveze koje je Vlada Srbije preuzela u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

1 2 3 4 176