Nova izdanja
0

Publikacija „Pravo nacionalnih manjina na besplatnu pravnu pomoć“ nastala je uz finansijsku podršku Bugarske razvojne pomoći. Publikacija je nastala na osnovu sprovedenog istraživanja o pružanju besplatne pravne pomoći tokom 2020. godine. Istraživanje je pokazalo da je tokom 2020. godine besplatna pravna pomoć pripadnicima nacionalnih manjina bila dostupna u ograničenom obimu, što je posledica nasleđenih problema na koje Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije dao adekvatan odgovor, ali i novih okolnosti koje su uslovile zatvaranje institucija za građane.

Nova izdanja
0

Закон о бесплатној првној помоћи ступио је на снагу 1. октобра 2019. године. Упркос томе што је прошло готово три године од његове примене, велики број грађана није информисан о томе да има право на бесплатну правну помоћ и како може да оствари ово право. Потреба за постојањем информативног водича за грађане чини се неопходном, нарочито ако се узму у обзир бројни нови проблеми грађана који су се појавили доласком епидемије вируса САРС-Цов-2. Право на рад, здравствено осигурање, односи између родитеља и деце, право на образовање, право на кретање, промет робе и услуга, само су неке од области које су добиле на десетине нових питања изменама правне регулативе која се прилагођава  пидемиолошкој ситуацији. У ситуацији свакодневних измена прописа, чини се да бесплатна правна помоћ грађанима никада није била неопходнија.

Nova izdanja
0

Право на бесплатну правну помоћ је саставни део права на правично суђење, које се прокламује међународним уговорима који успостављају гаранције за људска права, склопљених под окриљем Уједињених нација и Савета Европе. Ово право гарантавано је Уставом РС из 2006. године (члан 61 став 1-3), који је одредио да су, поред адвокатуре, јединице локалне самоуправе пружаоци бесплатне правне помоћи. Тиме је Уставом потврђена обавеза јединица локалне самоуправе дa предвиде обављање ових послова као изворних.

Nova izdanja
0

Publikacija Pravo na besplatnu pravnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja u Srbiji u toku 2020. godine je nastala u okviru projekata „Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama“, koji se sprovodi u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke. Publikacija je nastala kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2021. godine o dostupnosti besplatne pravne pomoći i podrške pri jedinicama lokalne samouprave za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Aktuelno
0

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM Vam predstavlja Izveštaj o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji za 2020. godinu. Izveštaj je priređen na osnovu informacija prikupljenih tokom prve godine rada tima Solidarno za prava svih koju predvodi Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženjem Narodni parlament, uz podršku Delegacije Evropske unije, Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Nova izdanja
0

Izveštaj br. 2 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine” rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od aprila 2019. godine do decembra 2020. godine. Ovaj izveštaj, pored nalaza o tome kako je došlo do početka primene sporazuma i integrisanja srpskog pravosuđa u institucije Kosova, prikazuje trenutno stanje funkcionisanja sada integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma. Polazeći od nalaza prvog izveštaja, drugi izveštaj posebno obrađuje uključenost srpskih sudova u ostvarenju pristupa pravdi građana koji žive ili ostvaruju prava na teritoriji Kosova. Nalazi pokazuju da li je i u kojoj meri došlo do unapređenja pristupa pravdi građanima i građankama severa Kosova.

Aktuelno
0

“Ljudska prava i COVID 19” predstavlja analizu izmena pravnog okvira tokom epidemije COVID-19 i njihovog uticaja na ostvarivanje ljudskih prava. Polazeći od principa vladavine prava, u analizi se prikazuje način donošenja odluka kojim se ograničavaju ljudska prava, kontrola posledica novih propisa u praksi, uz sistematičan prikaz prava koja su pretrpela najviše formalnih ograničenja (sloboda okupljanja, sloboda kretanja, pravo na pravično suđenje, pravo na zdravstvenu zaštitu i sloboda izražavanja). U analizi su prikazana i ograničenja drugih prava, kao što je sloboda veroispovesti i pravo na lični i porodični život, koja su proizašla kao posredna posledica donetih mera.

Aktuelno
0

Pandemija virusa COVID-19 je jedna od najvećih globalnih pandemija u modernom vremenu, od koje je do 1. jula 2020. godine, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, obolelo 10.321.689, a preminulo 507.435 ljudi. Skoro da nema države koja je spremno dočekala ovakvu opasnost po javno zdravlje svojih građana.

Ovaj izveštaj predstavlja nalaze niza aktivnosti koje je Komitet za ljudska prava prepoznao kao neophodne u odgovoru na krizu izazvanu epidemijom virusa COVID – 19.

Nova izdanja
0

Od februara 2019. godine kada smo predstavili poslednji godišnji izveštaj, posmatrano striktno kalendarski, nije prošlo puno vremena. To je tek nešto više od 450 dana. Prema Jukomovom merenju, to je 21 štampana publikacija od kojih 9 vodiča u 39 000 primeraka, 419.405 građana do kojih je dopreo naš tekst „Šta znači uvođenje vanrednog stanja za ljude u Srbiji?“, pojačanje od 2 nova pravnika, koji su, zajedno sa ostatkom našeg pravnog tima pružili 995 pravnih saveta i informacija građanima.

1 2 3 4 5 11