Projekti
0

U saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, uz podršku USAID – JRGA, Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM u periodu od marta do decembra 2012. godine sprovodi projekat koji ima za cilj da utvrdi krajnji domet preporuka koje upućuje Zaštitnik građana Republike Srbije i ispita uticaj autoriteta ove institucije u odnosu na organe javne vlasti za koje je služba Zaštitnika građana utvrdila povredu principa dobre uprave

Projekti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM u saradnji sa Upravom za rodnu ravnopravnost realizovao je projekat Unapređivanje učešća žena iz dvostruko diskriminisanih grupa u političkom i javnom životu. Projekat je sproveden tokom 2012. godine i podržan je od strane…

Projekti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Mrežom odbora za ljudska prava – CHRIS, sprovodi projekat Praćenje slobode okupljanja od od marta do decembra 2012. godine.

Projekat je usmeren na posmatranje i ocenu zaštite i ostvarivanja na slobodu okupljanja putem posmatranja skupova širom Srbije, uzimajući u obzir nacionalne i međunarodne standarde. Mreža posmatrača ispratila je 50 okupljanja u 10 gradova Srbije i to u: Beogradu, Nišu, Negotinu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Valjevu i Zaječaru. Od toga je 25 okupljanja bude praćeno na teritoriji Beograda, a preostalih 25 u ostalim gradovima.

Projekti
0

Promovisanje sedam standarda javnog zivota je oblast kojom se YUCOM poceo baviti 2007. godine, a zahvaljujuci podršci Vlade Republike Srbije, tačnije Kabineta potpredsednika Vlade za Evropske integracije i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a sredstvima Svajcarske vlade i Vlade Kraljevine Norveske nastavili smo sa aktivnostima 2011. godine.

Projekti
0

Komitet pravnika za ljudska prava je kao clan i osnivac Ariadne mreze protiv trgovine ljudima u jugoistocnoj i istocnoj Evropi tokom 2011. godine realizovao projekat „Trgovina i migracije u jugoistočnoj i istočnoj Evropi“ koji je finansiran od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova. Projekat je vođen je od strane Centra za zaštitu ljudskih prava (KEpAD) u Grčkoj, koordinatora Mreže Ariadne.

Monitoring suđenja
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Regionalni centar za manjine blagovremeno su poslali obrazloženu molbu Višem sudu u Pančevu kako bi kao stručna javnost prisustvovali suđenju koje je zatvoreno za javnost. Dan pre glavnog pretresa zakazanog za 7. decembar, službenica Višeg suda u Pančevu telefonskim putem saopštila je odluku sudijke Stanke Simonović da ne mogu da prisustvuju suđenju.

Monitoring suđenja
0

Obe organizacije su naročito bile motivisane da prisustvuju ovom glavnom pretresu, s obzirom na novinski članak objavljen u Pančevcu 31. decembra 2010. u kome se otrkivaju činjenice vezane za tok postupka, puno ime maloletnog B.J, ali i iznosi niz netačnih interpretacija o izvršenju samog dela za koje se B.J. tereti. Ovakvim tekstom grubo je prekršen Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i Krivični zakonik Republike Srbije.

1 8 9 10 11