Projekti
0

Naziv projekta: Sloboda izražavanja i zaštita privatnosti na Internetu u Srbiji Vreme trajanja projekta: februar 2017. – decembar 2017. Donator: Američka advokatska komora, Institut za vladavinu prava Vrednost projekta: 18.700,00 EUR O projektu: Glavni cilj ovog projekta je edukacija ključnih korisnika o pitanjima i izazovima…

Projekti
0

Naziv projekta: Poglavlje 23 – šta građani imaju od toga? Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – decembar 2016. Donator: Nemačka ambasada u Beogradu O projektu: Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je da se utvrdi i oceni napredak koji je Srbija napravila u oblasti osnovnih…

Projekti
0

Naziv projekta: Pristup pravdi za sve Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – septembar 2017. Donator: Fond Matra Programa Ambasade Holandije O projektu: ciljevi ove akcije su da se doprinese unapređenju demokratije, ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji. Preciznije, ciljevi su da se…

Projekti
0

Ove konsultacije su predstavljale priliku za pravne profesionalce da pruže Specijalnom izvestiocu informacije o pretnjama i rizicima sa kojima se susreću advokati iz istočne Evrope, severnog Kavkaza i centralne Azije. Takođe su služile kao platforma za sticanje znanja o aktivnostima i dužnostima Specijalnog izvestioca UN, kao i za uspostavljanje saradnje sa njom. Na kraju, konsultacije su pomogle Specijalnom izvestiocu UN da napravi preporuke koje će se obrazložititi zemljama i drugim akterima, u sklopu njenog izveštavanja pred Generalnom skupštinom UN, u oktobru 2016. godine.

Projekti
0

Nedeljnik Vranjske u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM realizuje projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

1 2 3 4 5 6 9