Vesti
0

Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, bila je jedna od učesnica UPR Pre-Session događaja u Ženevi ove nedelje. Događaj okuplja zagovornike ljudskih prava i predstavnike organizacija civilnog društva iz Srbije u cilju izrade sveobuhvatnog izveštaja koji ocenjuje napredak zemlje u ispunjavanju preporuka u oblasti ljudskih prava. Koristeći priliku u svom izglaganju, istakla je dva ključna pitanja koja zahtevaju posebnu pažnju. Ona je prvo naglasila potrebu za jačanjem efikasnosti pravosuđa, koje ima primarnu ulogu u zaštiti ljudskih prava i obezbeđivanju pristupa pravdi za sve. Drugo, skrenula je pažnju na značajne izazove sa kojima se branitelji i braniteljke ljudskih prava u Srbiji svakodnevno suočavaju, uključujući pretnje, pritiske i zastrašivanje.

Aktuelno
0

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 upozorava javnost da je pet predloga pravosudnih zakona usvojeno od strane Vlade Republike Srbije i ušlo u skupštinsku proceduru 17. januara 2023. godine svega 36 časova od završetka javne rasprave.[1] Na ovaj način dovodi se u pitanje smisao javne rasprave, održanih 5 sastanaka sa stručnom javnosti, kao i više od 50 priloga sa komentarima koje su dostavljeni Ministarstvu pravde, koje je bilo praktično nemoguće razmotriti u tom roku.

Vesti
0

Prvostepenom odlukom osnovnog suda u Novom Sadu odbijen je tužbeni zahtev protiv Dragane Arsić, naše saborkinje i aktivistkinje iz Pokreta ,,Odbranimo šume Fruške Gore”. Sud je našao da navodne uvrede koje su nanete tužiocu nemaju takav značaj da bi uživao sudsku zaštitu, a posebno imajući u vidu da tužena nije imala nameru da njemu nanese štetu i da protiv njega lično nije imala ništa, već je bila motivisana postupanjem državnih institucija koje, po njenom mišljenju, nisu postupale zakonito, zbog čega je tužilac morao da pokaže mnogo veći stepen tolerancije na kritike.

Vesti
0

22. decembra 2022. godine je predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, Katarina Golubović, kao uvodničarka učestovala na Opštem seminaru na temu „Da li je pravna država dostižna u Srbiji“. Uz predstavljanje knjige prof dr Danila Vukovića „Pravna država i poredak u senci“ tokom tribine pričalo se i o tome da li je pravosuđe u Srbiji potpora pravnoj drzavi ili postoje argumenti da podriva temelje pravne države.

Vesti
0

8. decembra 2022. godine je predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, Katarina Golubović, učestvovala na međunarodnom, naučnom skupu Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU) na temu „Ljudska prava u vanrednim situacijama“. Temu ovog skupa u SANU nametnule su prilike sa kojima su se susrele sve zemlje sveta u prethodne dve godine, a kada je reč o Srbiji konkretnije se diskutovalo na temu uloge organizacija civilnog društva o zaštiti ljudskih prava za vreme vanrednog stanja 2020. godine.

Vesti
0

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (JCC) odžao je 14. sastanak 29. novembra 2022. godine u Beogradu. Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee – JCC) je telo koje je sastavljeno od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK) i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. Zajednički konsultativni odbor promoviše dijalog i saradnju između ovih subjekata u EU i Srbiji. Predsednica YUCOMA Katarina Golubović govorila je na 14. sastanaku odbora kao izabrana članica Zajedničkog konsultativnog odbora ispred civilnog društva.

Vesti
0

Sa namerom da se zajedno radi na unapređenju ljudskih prava u oblasti rada, Unija poslodavaca Srbije i Komitet pravnika za ljudska prava -YUCOM, potpisali su danas Memorandum o saradnji.

Ovim činom, unapređujemo svoju dosadašnju saradnju, uvereni da na ovaj način podižemo i konkurentnost srpske privrede. Smatramo da je samo međusobnim poštovanjem i uvažavanjem prava i poslodavaca i zaposlenih i pronalazenjem ravnoteže interesa i jednih i drugih, moguće ostvariti pravi, održivi razvoj privrede.

Vesti
0

U ime Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Centra za evropske politike (CEP), sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u petak, 28. januara 2022. godine sa početkom od 10 časova, ispratite predstavljanje Izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu. Izveštaj je proizvod rada 12 organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja, i nastao je pod okriljem projekta Otvorena vrata pravosuđa uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji. Događaj će biti emitovan preko Zoom platforme i na FB stranici Otvorena vrata pravosuđa.

Vesti
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji kroz Program za redovnu tehničku saradnju Kancelarije Visoke komesarke za ljudska prava UN (OHCHR) u Ženevi, organizuje predstavljanje dva vodiča izrađenih u cilju olakšavanja ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć.

1 2 3 4 5 29