Edicija kampanja

Ova serija, koju YUCOM izdaje i samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama, sadrži publikacije posvećene najvažnijim pitanjima koja se tiču demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, uključujuci i pravo na prigovor savesti, kampanju protiv torture, amnestiju, ženska prava, itd.