Efikasan pristup pravdi u Srbiji/ Effective Access to Justice in Serbia

0

Naziv projekta: Efikasan pristup pravdi u Srbiji/ Effective Access to Justice in Serbia
Trajanje: Decembar 2017 – decembar 2018.
Donator: Ambasada SR Nemačke
Vrednost projekta:39.960 EUR

Osnovna svrha ovog projekta jeste praćenje i evaluacija procesa implementacije aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23. Pregovori o pristupanju Republike Srbije sa Evropskom unijom formalno su otvoreni Međuvladinom konferencijom 21. januara 2014. godine u Briselu. Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava predstavlja jedno od najvažnijih poglavlja, a efikasna implementacija zadatih mera iz ovog Poglavlja preduslov je za dalji napredak u pristupanju Srbije EU. Projekat Efikasan pristup pravdi u Srbiji ima za cilj da kroz debatu o stanju u pravosuđu i osnovnim pravima ukaže na probleme i slabosti sistema i dâ preporuke za njihovo prevazilaženje. Kroz Poglavlje 23 projekat se posebno fokusira na poštovanje principa nevinosti i preispituje poštovanje kodeksa donetih kako bi se sprečila pojava komentarisanja sudskih postupaka od strane predstavnika vlasti, čime se vrši pritisak na rad sudija i tužilaca.

Projekat Efikasan pristup pravdi u Srbiji pruža i mogućnost da se građanima slabijeg imovinskog stanja obezbedi jednak pristup pravdi. Država Srbija odlaže usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 12 godina i jedina je država u Evropi koja nema ovakav zakon. Komitet pravnika za ljudska prava kontinuirano, više od  20 godina, radi na pružanju besplatne pravne pomoći u Srbiji. Predvodio je razvoj sistema besplatne pravne pomoći i unapređenje pristupa pravdi u zemlji. Kroz ovaj projekat YUCOM nastavlja rad na pružanju besplatne pravne pomoći najugroženijim građanima dok država ne donese zakon i sistemski ne uspostavi  mehanizam pomoći građanima.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.