Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Konferencija “Koraci ka besplatnoj pravnoj pomoći – izazovi za žrtve rodno zasnovanog nasilja”

September 29 @ 12:00 - 13:30

Poštovani/e,

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM Vas poziva na  konferenciju “Koraci ka besplatnoj pravnoj pomoći – izazovi za žrtve rodno zasnovanog nasilja”.

Usvajanjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći krajem 2018. godine uspostavljen je sveobuhvatan normativni okvir ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srbiji. Ovaj zakon je postavio temelj pružanja besplatne pravne pomoći, ali smo nakon četiri godine njegove primene, postali svesni njegovih ograničenja i nedostataka, posebno kada je u pitanju pružanje pravne pomoći i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Zakon nije u potpunosti uočio složenost problema rodno zasnovanog nasilja, naročito kada se on manifestuje izvan domena postupaka za zaštitu od nasilja u porodici. U mnogim situacijama, žrtve su suočene s obavezom da kroz složen postupak dokažu ispunjavanje imovinskih uslova radi dobijanja zastupanja u postupcima za razvod, podelu zajedničke imovine i starateljstvo nad decom, čime su izložene riziku od sekundarne viktimizacije.

Udruženja građana specijalizovana za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, uprkos svojoj stručnosti i godinama iskustva, nisu u dovoljnoj meri prepoznate kao ključni partneri u pružanju besplatne pravne pomoći. Posledično, dosadašnja istraživanja pokazala su veoma nisku stopu podnošenja zahteva za besplatnu pravnu pomoć u poređenju s brojem prijavljenih krivičnih dela. Ovo upućuje na potrebu sprovođenja efikasne kampanje za informisanje žena o mogućnosti dobijanja besplatne pravne pomoći, ali na potrebu izmene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi na žrtve rodno zasnovanog nasilja dobile sveobuhvatnu pravnu pomoć i podršku.

Svoje prisustvo na konferenciji možete prijaviti do 28 septembra 2023. godine putem mejla: velimir.petrovic@yucom.org.rs ili telefonom na: 065/5153-627.

U prilogu vam dostavljamo pozivno pismo i agenda konferencije.

Srdačan pozdrav

Preuzmite Agendu

Preuzmite Pozivno pismo

Details

Date:
September 29
Time:
12:00 - 13:30

Organizer

Kuca ljudskih prava i demokratije
Website:
http://en.kucaljudskihprava.rs/