EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: NEOSNOVANI PRITVORI U SRBIJI SE PONAVLJAJU

0

Evropski sud za ljudska prava (ESLjP) je 15. oktobra 2019. godine doneo presudu Purić i R.B. protiv Srbije kojom je utvrdio da se slučajevi povrede ljudskih prava kroz neopravdano određivanje pritvora u Srbiji ponavljaju. Evropski sud za ljudska prava ponovio je Republici Srbiji stav da svako lišenje slobode, ma koliko kratko trajalo, mora da bude zasnovano na ubedljivim i obrazloženim razlozima.

Navedenom presudom utvrđena je povreda člana 5 stav 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojom se svakom licu garantuje pravo na slobodu i bezbednost.

ESLJP nije prihvatio arrgument Vlade Republike Srbije da su u oba slučaja lica pritvorena u skladu sa zakonom. Napominjemo da je i u prethodnim sličnim slučajevima protiv Srbije doneta ista odluka uz konstatovanje da apstraktni i formalni razlozi koji se oslanjaju samo na visinu zaprećene kazne i prirodu krivičnog dela nisu dovoljan razlog za pritvaranje. Ni u jednom slučaju, sudovi nisu obrazložili zašto je pritvor bio neophodan, već su potrebu za produžavanjem pritvora obrazlagali na apstraktan i formalan način.

Komitet pravnika za ljudska prava apeluje na javno tužilaštvo i sudove da se prilikom predlaganja i određivanja pritvora rukovode stvarnim zahtevima svakog konkretnog slučaja i poštovanjem ljudskih prava. Ograničenja ljudskih prava moraju se rukovoditi vrednostima demokratskog društva, tako da se vrše samo kada je to neophodno, a zakonom propisani uslovi za lišenje slobode su samo polazna tačka za donošenje odluka.

U svetlu najnovijih protesta građana, povodom pritvaranja zaposlenog u „Krušiku“ smatramo da bi ovakve tenzije mogle biti otklonjene doslednim poštovanjem ljudskih prava na koje Evropski sud za ljudska prava poziva domaće pravosuđe. Česta hapšenja uz predlaganje pritvora, za koja saznajemo iz medija, naročito za izražene stavove u javnosti i na društvenim mrežama, suprotna su praksi Evropskog suda i sistematski guše slobodu izražavanja.

Kako su posledice ovakvog postupanja nadležnih organa višestruke – od pojedinačnih kršenja ljudskiih prava, preko visokih naknada štete koje se isplaćuju iz budžeta zbog nesonovanog pritvora, do urušavanja demokratskog poretka u društvu i zastrašivanja građana, još jednom pozivamo organe pravosuđa da vrše svoju osnovnu funkciju u skladu sa zakonom, uz poštovanje procesnih garancija i poštovanje prava građana.

Tim Komiteta pravnika za ljudska prava

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.