Ghidul pentru exercitarea dreptului la traducător autorizat – interpret

0

Ghidul pentru exercitarea dreptului la traducător autorizat – interpret este menit părţilor (reclamant și pârât) și celorlalţi participanţi la procedura civilă, pentru a garanta tuturor participarea activă și echitabilă la procedura judiciară.

La elaborarea analizei funcţionale a sistemului judiciar din Serbia din 2014, Fondul multidonor pentru sprijinirea sectorului judiciar din Serbia a remarcat, printre altele, accesul necorespunzător la informaţiile privind furnizorii de servicii de traducere, respectiv traducătorii autorizaţi, precum și necesitatea de a face ca preţul acestui serviciu să fie rezonabil pentru un acces efectiv la justiţie respectiv la sistemul judiciar.

Ghidul pentru exercitarea dreptului la un traducător autorizat (interpret) ar trebui să servească la conștientizarea rolului și dreptului la un traducător autorizat, prin facilitarea accesului la informaţii de bază privind traducătorii autorizaţi, procedura de angajare a acestora și costurile pe care una din părţi, respectiv un alt participant le vor suporta urmare a exercitării acestui drept. Astfel, partea și ceilalţi participanţi la procedura civilă pot fi informaţi despre procedura de exercitare a acestui drept.

Obiectivul principal al Ghidului este acela de a asigura accesul la justiţie inclusiv persoanelor care nu cunosc limba sârbă, respectiv limba minorităţii naţionale în instanţele în care această limbă este în uz oficial, precum și, persoanelor cu deficienţă de auz, cu deficienţă de vorbire şi persoanelor cu deficienţă de vedere oferind informaţii privind modalitatea de exercitare a dreptului la un traducător autorizat (interpret) în cadrul unei proceduri civile.

Ghidul pentru exercitarea dreptului la traducător autorizat – interpret a fost elaborat de Comitetul Magistraţilor pentru Drepturile Omului – YUCOM, sub îndrumarea doamnei George Harley (Expert în Reforma Judiciară), domnului Srđan Svirčev (Expert în Sectorul Public) și doamnei Marina Matić Bošković (Consilier pentru Reforma Judiciară).

Download

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.