Govor mržnje i zločin iz mržnje prema ranjivim grupama u pograničnim područjima – u pravcu odgovora Srbije u skladu sa politikom EU

0

Naziv projekta: Govor mržnje i zločin iz mržnje prema ranjivim grupama u pograničnim područjima – u pravcu odgovora Srbije u skladu sa politikom EU

Vreme trajanja projekta: decembar 2016. – novembar 2017.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske

O projektu: predloženi projekat će upotpuniti proces nacionalne politike, a jasno navedeni niz preporuka praćen temeljnom analizom nedostataka implementacije će pružiti neophodan podsticaj nadležnim organima da deluju i da grupama koje zastupaju ljudska prava obezbede adekvatnu platformu za propagiranje. Rezultati ove akcije su: pribavljanje tačnih statističkih podataka o broju krivičnih gonjenja u predmetima zločina iz mržnje i govora mržnje; uspostavljanje saradnje sa relevantnim državnim institucijama i pomaganje u rešavanju identifikovanih problema; obučavanje novinara da prijave i pišu o zločinu iz mržnje i govoru mržnje na politički i društveno korektan i odgovoran način; 50 pravnih saveta i 3-5 vođenih strateških slučajeva; izrada izveštaja o tome da li sudski proces poštuje ljudska i manjinska prava i gde su potencijalni problemi u postupku; štampana publikacija sa sistematskim pogledom na pitanje zločina iz mržnje i govora mržnje i potencijalnih rešenja putem usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.