„Građanski monitoring za snažnije pravosuđe: faza 2“

0

Naziv projekta : „Građanski monitoring za snažnije pravosuđe: faza 2“
Trajanje projekta: mart 2020 – decembar 2020.
Donator: Balkanski fond za demokratiju (BTD)
Vrednost projekta: 49.000,00 EUR

Suočavajući se sa brojnim izazovima na polju ljudskih prava i pravosuđa, Srbija i dalje ulaže velike napore u unapređenju reforme pravosuđa, posebno onih navedenih u Akcionom planu za poglavlje 23, neophodnih za unapređenje vladavine zakona. Kako su poglavlja 23 i 35 ključna poglavlja i nezaobilazni uslov za finalni napredak u svim aspektima, YUCOM, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, sprovodi drugu fazu projekta „Građanski monitoring za snažnije pravosuđe“. Praćenjem sprovođenja aktivnosti koje se odnose na pravosuđe u navedenim poglavljima meriće se efekti na pristup pravdi građana Srbije i Kosova, sa ciljem da prikupljeni podaci budu predstavljeni javnosti i svim relevantnim akterima.

Shodno situaciji i vanrednim stanjem koje je Srbiju zadesilo od marta do maja ove godine, projektne aktivnosti će biti fokusirane na beleženje ograničenja ljudskih prava i sloboda prouzrokovanih merama Vlade kao odgovor na pandemiju COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2. YUCOM tim će pripremiti seriju infografika koji prikazuju važne informacije u pogledu ograničenja ovih prava za vreme trajanja vanrednog stanja. Na osnovu prikupljenih informacija, tim će pripremiti analizu ustavnosti pojedinih mera uključujući i efekte održavanja suđenja putem Skype aplikacije.

U kasnijoj fazi projekta YUCOM će nastaviti da prati efekte Briselskog sporazuma o pravosuđu sa fokusom na opterećenje pojedinih drugih sudova u Republici Srbiji usled prenosa predmeta iz Kosovske Mitrovice. Kroz istraživanje na terenu i analizu dokumenata YUCOM će raditi na povećavanju transparentnosti procesa koji se tiču integracija pravosuđa na Kosovu, kao dela pregovaračkog Poglavlja 35.

Ovaj proces će rezultirati potrebnim sinergijama između Vlade i organizacija civilnog društva, što će neminovno dovesti do veće implementacije i realizacije aktivnosti tokom pregovaračkog procesa.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.