Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ #5

0

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ ukazuju na osnovne informacije u pogledu primene i efekata Sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine, kojim je uređeno integrisanje srpskog pravosuđa u institucije Kosova. Serija infografika omogućava uvid u osnovne informacije o radu integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma.

Infografik #5 Upotreba srpskog jezika pred integrisanim pravosudnim institucijama – ukazuje na osnovni problem prilikom upotrebe srpskog jezika u sudovima i tužilaštvima na Kosovu, a to je nedovoljan broj prevodilaca. Istraživanje pokazuje pre svega da se na redovnim konkursima pravosudnih saveta postavljaju prilično strogi uslovi za prevodioce, a da su izdvojena finansijska sredstva mala. Iz navedenog razloga stručni prevodioci se i ne prijavljuju na konkurse. Lokalne nevladine i prisutne međunarodne organizacije obezbedile su sredstva za nekoliko projektno angažovanih prevodilaca. Ipak, opstaju problemi nejednakog poznavanja latinice i ćirilice od strane prevodilaca, istovremena angažovanost na prevodu obimne dokumentacije, strankama u postupku i u komunikaciji samog osoblja.

Detaljne informacije pronađite u Izveštaju br. 2 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine” 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.