Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ #8

0

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ ukazuju na osnovne informacije u pogledu primene i efekata Sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine, kojim je uređeno integrisanje srpskog pravosuđa u institucije Kosova. Serija infografika omogućava uvid u osnovne informacije o radu integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma.

Infografik #8 Poteškoće u pristupu pravdi pokazuje kako se građani i građanke severa Kosova suočavaju sa dilemom kom sudu da se obrate, da li integrisanom sudu u Mitrovici ili sudovima u Leskovcu u slučaju da moraju reše neko pravno pitanje. Oni sami moraju da odluče, a najčešće se opredeljuju za neki od sudova u odnosu na to gde će prava dalje ostvarivati i koja je povoljnija opcija po njih same. Pored tog pristup pravdi građana i građanki severa Kosova otežan je i zbog nedostatka notara i izvršitelja koji rade na srpskom jeziku, malog broja advokata, ali i posledica nedostatka primene Sporazuma o matičnim knjigama i Sporazuma o katastru, zbog čega je otežano prikupljanje dokumentacije.

Detaljne informacije pronađite u Izveštaju br. 2 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine” 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.