Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ – “Prepreke za pristup pravdi – Ostavinski postupak”

0

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ ukazuju na osnovne informacije u pogledu primene i efekata Sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine, kojim je uređeno integrisanje srpskog pravosuđa u institucije Kosova. Serija infografika omogućava uvid u osnovne informacije o radu integrisanih pravosudnih institucija tokom pet godina primene Sporazuma.

Infografik “Prepreke za pristup pravdi – Ostavinski postupak” pokazuje kako se građani i građanke suočavaju sa dilemom kom sudu da se obrate, da li integrisanom sudu u Mitrovici ili sudovima u Leskovcu u slučaju da moraju reše neko pravno pitanje. U infografiku je zapravo prikazana situacija u kojoj se nasleđuje imovina koja je i na području Kosova, i na području šire Srbije, pa se u zavisnosti od toga kom se sistemu stranka obraća dešava da ima ili nema pravo na nasleđivanje.

Slučaj: Javni beležnik u Leskovcu doneo je pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, kojim su utvrđeni naslednici ostavioca. Ostavilac je bio u vanbračnoj zajednici i nije imao dece. Nakon izdvajanja bračne tekovine, što nije bilo sporno među zakonskim naslednicima, te je sprovedeno tokom samog ostavinskog postupka, za naslednike su proglašeni ostaviočevi roditelji, koji su nasledili svako po polovinu predmetne zaostavštine. Prema odredbama Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, vanbračni parner nema pravo na nasleđivanje, pa u skladu sa tim nije bilo naslednika u prvom naslednom redu, prešlo se na naslednike iz drugog naslednog reda.
S obzirom da je ostavilac imao nepokretnu imovinu i na teritoriji Kosova, a da presude organa u Srbiji ne proizvode pravno dejstvo na Kosovu, zakonski naslednici ostavioca pokrenuli su postupak i pred Osnovnim sudom u Mitrovici. Kosovskim Zakonom o nasleđivanju, za razliku od srpskog zakona, propisano je da vanbračni partner ima pravo na nasleđivanje.  Rešenje o nasleđivanju doneto od strane suda Kosova predviđa da vanbračna partnerka ostavioca nasleđuje pola imovine-zaostavštine ostavioca, dok ostalu polovinu nasleđuju, u jednakim delovima, ostaviočevi roditelji.
Ovo jasno pokazuje sa kakvom se pravnom nesigurnošću susreću građani sa severa Kosova, kada su u pitanju naslednopravni odnosi, jer vanbračni partner ostavioca u jednom pravnom sistemu ima pravo na nasleđivanje, dok u drugom to pravo nema, što povlači različite posledice.
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.