Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ – “Prepreke za pristup pravdi – Razvod i alimentacija”

0

Infografici „Integracija pravosuđa na Kosovu“ ukazuju na osnovne informacije u pogledu primene i efekata Sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine, kojim je uređeno integrisanje srpskog pravosuđa u institucije Kosova. Serija infografika omogućava uvid u osnovne informacije o radu integrisanih pravosudnih institucija tokom pet godina primene Sporazuma.

Infografik “Prepreke za pristup pravdi – Razvod i alimentacija” pokazuje kako se građani i građanke suočavaju sa dilemom kom sudu da se obrate, da li integrisanom sudu u Mitrovici ili sudovima u Leskovcu u slučaju da moraju reše neko pravno pitanje. Najčešće se dešava da moraju da vode postupke pred oba suda. Jedna od problematičnih situacija u pogledu razvoda dvoje roditelja od kojih jedan ima prebivalište na Kosovu prikazana je na predmetnom infografiku.

Slučaj: Pravnosnažnom presudom Osnovnog suda u Leskovcu razveden je brak između dvoje državljana Republike Srbije, jednog sa prebivalištem na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a drugog na području centralne Srbije. Predmetnom presudom o razvodu maloletno dete povereno je roditelju A koji ima prebivalište na području ostatka Srbije. Roditelj B koji ima prebivalište na Kosovu je pomenutom presudom obavezan da plaća zakonsko izdržavanje maloletnom detetu (alimentaciju), što je i praksa u ovakvim slučajevima kad je dete povereno jednom roditelju.
Problem nastaje usled činjenice da roditelj B ne plaća zakonsko izdržavanje. Tada nastaje nerešiva situacija, jer podnošenje krivične prijave protiv ovog roditelja zbog neplaćanja zakonskog izdržavanja maloletnom detetu na području Srbije nema nikakvo pravno dejstvo jer ovaj roditelj nije dostupan srpskim organima. Ista je situacija i sa pokretanjem izvršnog postupka radi naplate neisplaćenih iznosa zakonskog izdržavanja.
Dodatno, ova situacija ne bi mogla da bude rešena ni pred sudovima koji rade u pravosudnom sistemu Kosova. Naime, ne postoji mogućnost  da se podnese krivična prijava protiv roditelja B pred pravosudnim organima na Kosovu, niti da se pokrene izvršni postupak, jer Kosovski sud ne priznaje javne isprave Republike Srbije, po pravilu reciprociteta, pa time ne postoji osnov za pokretanje postupka izvršenja ili podnošenje krivične prijave.
Podsećamo da se radi o maloletnom detetu koje spada u posebno ranjivu grupu i koje bi trebalo da uživa najviši nivo zaštite. Zbog toga su svi organi u ovim postupcima dužni da rade u najboljem interesu deteta, što na žalost u trenutnim okolnostima, zbog prethodno navedenog, nije realno ostvarivo.Detaljne informacije pronađite u Izveštaju br. 3 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine”

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.