Istraživanje o efikasnosti Zaštitnika građana

0

ISTRAŽIVANJE O EFIKASNOSTI INSTITUCIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA je nastalo u okviru projekta „Zaštitnik građana u kontekstu EU integracija” sa ciljem merenja i poboljšanja efikasnosti institucije u rešavanju pritužbi građana. Predmet Istraživanja je merenje efikasnosti Zaštitnika građana, sagledavanje stanja u pogledu budžeta, zapošljavanja osoblja i organizacije rada, kao i predlaganje mera za unapređenje efikasnosti ove institucije.

U okviru istog projekta izrađen je i poseban ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O PRAĆENJU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 koji sadrži stavove i komentare Komiteta pravnika za ljudska prava o sprovođenju aktivnosti u delu mera koje se odnose na Zaštitnika građana. Pomenuti Alternativni izveštaj se se nalazi u odeljku X ove publikacije.

Istrazivanje o efikasnosti Zastitnika gradjana

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.