Izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

0

Naziv projekta: Izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

Trajanje projekta: Jul 2022 – Maj 2023.

Donator: Svetska banka

Vrednost projekta: 69.950 EUR

O projektu: YUCOM će biti odgovoran za izradu i distribuciju Vodiča za mikro, mala i srednja preduzeća koja se samozastupaju. Cilj Vodiča je da upozna mikro, mala i srednja preduzeća sa sudskim procesima i pruži odgovore na pitanja koja mikro, mala i srednja preduzeća mogu imati pre nego što se obrate sudu, omogućujući im da realnije i sveobuhvatnije razumeju sudske procese pre nego što odluče da li da vode parnicu. Ciljna grupa Vodiča su mikro, mala i srednja preduzeća. Vodič će sadržati: i) osnovne informacije o sudovima u Srbiji; ii) podatke o troškovima sudskih postupaka; iii) ključne informacije i uputstva za tužioce; iv) ključne informacije i smernice za optužene; i v) relevantne šablone, kao što su šabloni za žalbe i odgovore na žalbe.

Konkretno, YUCOM će sprovoditi sledeće aktivnosti:

  • Obaviti konsultacije sa relevantnim zainteresovanim stranama iz poslovnog sektora, uključujući nevladine organizacije, sudove, advokate, preduzeća, privrednu komoru, advokatske komore itd., o pristupu, strukturi, ključnim porukama, sadržaju i stilu Vodiča;
  • Priprema nacrta Vodiča na osnovu rezultata prethodnih konsultacija sa zainteresovanim stranama;
    Sprovođenje najmanje osam fokus grupa širom zemlje kako bi se testirao nacrt Vodiča – četiri pripremne fokus grupe i četiri validacione fokus grupe (sa predstavnicima poslovnog sektora, u svakoj od apelacija);
  • Priprema konačnog Vodiča na engleskom i srpskom jeziku i štampanje u boji (1.000 primeraka);
  • Pripremiti dve procesne mape o najčešćim procedurama;
  • Razvijanje plana promocije Vodiča, navodeći promotivne materijale koje treba razviti i strategiju distribucije;
  • Izrada promotivnih materijala u skladu sa Planom promocije (tj. izrada postera, infografika, kratkih video snimaka koji se promovišu na YouTube-u itd.);
  • Distribucija Vodiča na promotivnim događajima u štampanoj verziji i online putem linkova na raznim web portalima, u medijima itd.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.