Izveštaj: Fokus grupa sa policijskim službenicima.

0

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM je u okviru projekata „Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ pod pokroviteljstvom ambasade Kanade u Republici Srbiji organizovao fokus grupu sa pripadnicima MUP-a. Fokus grupa je organizovana u Kući ljudskih prava i na njoj su prisustvovali zaposleni službenici područnih uprava nadležnim za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite žrtvama nasilja.

Sam projekat predstavlja podršku civilnog društva državi Srbiji kroz doprinos povećanju efikasnosti sprečavanja nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici.

Velika važnost teme kojom se projkat bavi jeste u tome što uprkos donošenju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i velikom broju hitnih mera koje je policija izrekla , broj ubistava žena koja su počinili njihovi partneri ili srodnici je u porastu, što  predstavlja poziv na hitnu reakciju nadležnih organa.

Osnovni preduslov za unapređenje postupanja službenika, te time i uspešno suzbijanje nasilja u porodici, jesu specijalizovane obuke i unapređenje znanja službenika policijske uprave koji će koristiti prvenstveno prilikom procene rizika i izricanja hitnih mera. Kroz fokus grupu su razmatrane prednosti i  slabosti koje postoje u primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i diskutovani brojni  primeri iz prakse.

Cilj održavanja fokus grupe je da se kroz prenošenje iskustva policijskih službenika o dosadašnjoj primeni specijalizovanih obuka prilikom sprečavanja nasilja i pružanja zaštite žrtvama, detektuju slabosti sistema i poboljša postojeća praksa. Fokus grupa je bila prilika da se kroz otvoreni međusobni dijalog spoznaju i razumeju realni problemi i daju sugestije i predlozi kako da se oni prevaziđu.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.