Izveštaj o stanju u oblasti ozaкonjenja objeкata romsкe zajednice sa preporuкama za unapređenje procesa

0

Publikacija Izveštaj o stanju u oblasti ozaкonjenja objeкata romsкe zajednice sa preporuкama za unapređenje procesa, je nastala na osnovu analize više od 2000 predmeta ozakonjenja/legalizacije nelegalnih objekata u 10 JLS. Neodgovarajući kvalitet stanovanja pripadnika romske populacije, kao i pravna nesigurnost koju prouzrokuje vlasništvo nad neozakonjenim stambenim objektima, jesu razlozi iz kojih su Кomitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Stalna konferencija gradova i opština (SКGO) organizovali pružanje podrške u ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima (PRN) u 10 JLS.

Publikacija analizira zakonski okvir koji tretira prevođenje nelegalnih objekata u legalni okvir, ključne probleme koji sprečavaju efikasnost okončanja procesa ozakonjenja, specifičnosti koje se tiču uslova stanovanja romske zajednice i preporuke za unapređenje procesa.
Cilj izrađenog izveštaja jeste mapiranje problema u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima i prepreka u sistemu koje se često javljaju tokom vođenja postupka, kao i pronalaženje dobrih praksi koje JLS imaju kako bi se ozakonjenje što efikasnije sprovelo u delo.

Ovaj izveštaj je izradio Кomitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), kao deo programa „Podrška Evropske unije inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma u Srbiji”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, a finansira Evropska unija. Izveštaj je nastao, u okviru Podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima, kroz saradnju sa nadležnim organima za sprovođenje postupka ozakonjenja objekata i inkluziju Roma.

Preuzimite Analizu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.