Izveštaj posmatrača o izborima za članove Državnog veća tužilaca iz reda tužilaca Republike Srbije

0

Ovaj izveštaj nastao je kao rezultat napora Misije OEBS-a u Srbiji (u daljem tekstu: Misija OEBS-a) usmerenih na posmatranje postupka izbora članova Državnog veća tužilaca (DVT) iz reda tužilaca koji su sprovedeni u periodu od oktobra do decembra 2020. godine. Domaća nevladina organizacija YUCOM bila je partner u realizaciji ovog procesa. Aktivnosti su obuhvatile posmatranje postupka izbora širom Srbije, analizu pravnog okvira i razgovor sa tužiocima koji su učestvovali u izbornom procesu. Zbog ograničenja usled pandemije virusa COVID-19, prisustvo posmatrača bilo je smanjeno u odnosu na izbore 2015. godine.

Analiza međunarodnih standarda koji uređuju sudske i tužilačke savete, kao i relevantnog pravnog okvira u Srbiji, predstavlja sažetak relevantnih delova prethodnog izveštaja, jer nije bilo nikakvih promena od njegovog objavljivanja.

S obzirom na to da praktično nijedna preporuka Misije iz Izveštaja posmatrača o izborima 2015. godine nije uzeta u obzir, veliki broj istih problema pojavio se i na izborima 2020. godine, te preporuke ostaju uglavnom iste:

  • Izmeniti pravni okvir kako bi se promenio način izbora članova veća tužilaca, tako da se umanji značaj Narodne skupštine u izbornom postupku i da se omogući da DVT radi oslobođen od neprimerenog spoljnog uticaja;
  • Izmeniti pravni okvir kako bi postupak sticanja statusa kandidata bio jasnije regulisan;
  • Dodatno unaprediti pravni okvir koji se odnosi na rešavanje sporova, uz obezbeđivanje efikasnih pravnih lekova.

Ovaj izveštaj nastao je sa ciljem da pruži informacije o tekućem procesu reforme pravosuđa u Srbiji i pruži relevantnim državnim institucijama i zainteresovanim stranama u pravosuđu objektivnu procenu i konkretne preporuke za dalje jačanje nezavisnosti, odgovornosti i efikasnosti srpskog pravosuđa.

Preuzmite Izveštaj

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.