Jacanje instituta javnog slusanja u Narodnoj skupstini

0

oebsNaziv projekta: Jačanje instituta javnog slušanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije – jačanje uloge civilnog društva

Period implementacije: jun 2011 – novembar 2011

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji

OSCE Mission to Serbia

Ciljevi:

  1. Jačanje instituta javnog slušanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije u vezi sa zakonima od interesa za civilno društvo;
  2. Unapređenje uloge civilnog društva u parlamentarnim aktivnostima sa posebnim fokusom na javna slušanja;
  3. Dobra praksa u parlamentarnim postupcima izrade zakona;
  4. Poverenje između civilnog društva i relevantnih aktera Narodne skupštine.

Rezultati:

  1. Jasno definisana pravila koja će omogućiti veće učešće i bolje predstavljanje civilnog društva u postupcima donošenja odluka u Narodnoj skupštini.
  2. Organizovani zatvoreni sastanci
  3. Pokretanje analiza, izrada priručnika
  4. Organizovana konferencija

Aktivnosti:

1. Formiranje stručne radne grupe za učešće organizacija civilnog društva u stvaranju zakona u Narodnoj skupštini

Formiranjem radne grupe koja se sastoji od 4 stručnjaka i jednog stručnog saradnika, YUCOM-ov tim imao je efikasno sredstvo za organizovanje sastanaka i kvalitetno sprovođenje analiza. Osim toga, na sastancima sa relevantnim predstavnicima učestvovala su i 3 predstavnika organizacija civlinog društva.

2. Zatvoreni sastanci sa relevantnim akterima

Ovi sastanci trebalo je da utvrde mehanizme koji bi omogućili veće učešće i predstavljanje civilnog društva prilikom razvoja zakonodavstva, debata i predstavljanja konkretnih oblasti ekspertiza.

3. Izrada i promovisanje pokrenutih analiza i priručnika

Radna grupa je pokrenula analize zasnovane na svim aktivnostima.

Priručnik uključuje:

– Konkretne mehanizme za učešće i širu inkluziju svih odgovarajućih aktera civilnog društva u raspravama o zakonima;
– Elemente završne ocene; i
– Primere dobre prakse.

4. Okrugli sto o efikasnosti javnih slušanja

Okrugli sto je održan 19. marta 2012. godine. U pripremi i organizaciji okruglog stola učestvovalo je građansko društvo i relevantne interesne grupe zajedno sa predstavnicima međunarodne zajednice.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.