Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama

0

Naziv projekta : „Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama“
Trajanje projekta: april 2021 – septembar 2021.
Donator: Ambasade Republike Češke – TRANSITION FUND
Vrednost projekta: 275.000,00 CZK

Primarni problem koji projekat želi da reši je nedostatak adekvatne besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja u Srbiji. Projekat ima za cilj da pruži zaštitu žrtvama rodno zasnovanog nasilja i porodičnog nasilja čija su ljudska prava ugrožena, dok još uvek nedostaju kapaciteti nacionalnih pružalaca besplatne pravne pomoći.

Srbija je jedna od prvih zemalja koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju koja je osnovni standard za obezbeđivanje jednakog pristupa pravdi za žene žrtve nasilja. Mnoge njegove odredbe imaju za cilj osiguranje prava na pristup pravdi i pružanje odgovarajuće zaštite i pomoći tokom sudskog postupka. Iako  je nacionalni Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počeo da se primenjuje u oktobru 2019. godine i  žrtve nasilja u porodici je prepoznao kao korisnike besplatne pravne pomoći, još uvek ne postoji stvarnih dokaza da li novoosnovani sistem funkcioniše u stvarnosti. Takođe, novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, pored nasilja u porodici, ne priznaje druge oblike nasilja obuhvaćene Istanbulskom konvencijom kao besplatne korisnike pravne pomoći.

Projekat  Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama obezbeđuje pružanje besplatne pravne pomoć i podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja koja je u porastu tokom pandemije Covida-19, s obzirom da uticaj aktuelne krize pokazuje dugotrajne posledice  širokih razmera. Takođe, projekat želi da identifikuje izazove i da reši preostale praznine u uspostavljanju nacionalnog sistema pravne pomoći širom zemlje.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.