Jednaka prava u obrazovnom sistemu Srbije

0

donors_logo_nlmfaNaziv projekta: Jednaka prava u obrazovnom sistemu Srbije

Trajanje projekta: Avgust 2014 – avgust 2015.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Holandije

O projektu: YUCOM je pokrenuo ovaj projekat u okviru svog programa borbe protiv diskriminacije u školama. Cilj projekta je smanjivanje nivoa nasilja i diskriminacije u školama i promovisanje višeg nivoa tolerancije i poštovanja ljudskih prava, posebno LGBT prava u oblasti obrazovanja na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti koje je YUCOM realizovao tokom 2012. i 2013. godine u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, i rezultat je kontinuiranog rada sa nastavnicima i učenicima škole TehnoArt iz Beograda. Primarne ciljne grupe ovog projekta su srednjoškolci, uprava i nastavnici u srednjim školama, kao i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava manjina, sa posebnim osvrtom na LGBT prava.
U okviru projekta predviđene su sledeće aktivnosti: radionice za srednjoškolce o ljudskim pravima, nediskriminaciji i nenasilju sa posebnim osvrtom na prava LGBT osoba i pripadnika drugih manjina, treninzi za nastavnike i priprema priručnika o diskriminaciji. Tokom projekta biće obavljeno i istraživanje o eliminisanju diskriminacije u obrazovnom sistemu, kako bi se dobio jasan pregled stanja u praksi koji se odnosi na pitanja kulturnih različitosti, ljudskih prava, nenasilja i nediskriminacije. Osim toga, u saradnji sa organizacijom Labris planirano je kreiranje sajta koji će biti posvećen diskriminatorskim sadržajima u školskim udžbenicima.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.