Ka efikasnijoj upravnoj pravdi u Srbiji

0

Naziv projekta : „Ka efikasnijoj upravnoj pravdi u Srbiji “
Trajanje projekta: Maj 2022 – Maj 2025.
Donator: GIZ
Vrednost projekta: 69.906 EUR

Upravno pravo pokriva veoma širok spektar raznih oblasti kao što su, građevina, saobraćaj, konkurencija, javne nabavke, vraćanje imovine, penzije, porezi i dr. Upravni akti imaju važan uticaj na svakodnevni život građana zbog čega je važno da građani imaju pravo žalbe na upravne akte koje utiču na njihova prava ili obaveze. Nadležnost Upravnog suda je veoma važna za funkcionisanje kompletnog državnog uređenja, jer Upravni sud vrši sudsku kontrolu zakonitosti akata izvršne vlasti. Garantovanje sudske kontrole upravnih akata od strane nadležnog, efikasnog i nezavisnog suda je od suštinskog značaja za zaštitu ljudskih prava i vladavinu prava.

Glavni razlozi koji utiču na efikasnost rada Upravnog suda su pored manjka sudija i nedovoljno kvalitetnog rada organa uprave, i činjenica da se od 2010. godine svake godine donosi niz novih zakona koji regulišu potpuno nove upravne oblasti. Osnovni  cilj projekta „Ka efikasnijoj upravnoj pravdi u Srbiji“ je unapređenje efikasnosti sektora upravnog pravosuđa kako bi se građanima u RS omogućio bolji pristup pravdi.

Projekat „Ka efikasnijoj upravnoj pravdi u Srbiji“ sprovodi  Komitet pravnika za ljudska prava Jukom, u saradnji sa Nemačkom međunarodnom organizacijom za saradnju (GIZ). Projekat predstavlja deo programa Ministarstva pravde RS i GIZ-a „Podrška Ministarstvu pravde u reformi upravnog sudstva“, koji ima za cilj jačanje kapaciteta Upravnog suda.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.