Kako komentarišete navode medija da su srpski sudovi počeli da pozivaju Albance da kazne izdržavaju u Srbiji

0

Katarina Golubović
predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – Jukom

Ovi pozive, koji nikako neće biti izvršeni ako nema dobre volje sa albanske strane bilo da se pozivaju osuđeni Srbi ili Albanci, treba iskoristiti kao povod da se preispita Briselski sporazum za integraciju pravosuđa, koji je samo parcijalno sproveden. On je samo delimično rešio buduće postupanje. Stotine krivičnih predmeta stoje u arhivama od kojih su mnogi predmeti zastareli. Oni su vođeni jednako i protiv Srba i Albanaca. Dok se to klupko ne razmota, neće ni albanska strana staviti policiju u službu prinudnog izvršenja kazni zatvora. Brisel, kao medijator, morao je i mora da omogući da za sve postoji pristup pravdi na severu Kosova

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.