Kampanja Civilno društvo za građanke i građane – YUCOM 2020

0

U čemu se ogleda značaj civilnog društva?
Na koji način civilno društvo učestvuje u procesu kreiranja javnih politika?
Koji je naš doprinos unapređenju vladavine prava i zaštite ljudskih prava?

Samo su neka od pitanja na koje možete pronaći odgovore u video porukama predstavnika i predstavnica domaće i međunarodne javnosti.
Video poruke kompilirane su u 4 kratka tematska filma koja ukazuju upravo na doprinos civilnog društva u sledećim oblastima – podizanju svesti o zaštiti i važnosti delovanja braniteljki i branitelja ljudskih prava, unapređenju vladavine prava u posebnom kontekstu evropskih integracija, unapređenju sistema besplatne pravne pomoći i podrške, kao i osnaživanju pravosuđa i povezivanju istog sa građanima.
Filmove možete pogledati na YouTube kanalu Komiteta pravnika za ljudska prava

Video kampanju “Civilno društvo za građanke i građane” pripremio je YUCOM uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD GMF), Ambasade Kraljevine Norveske u Beogradu i Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji. Stavovi izneti u videu su isključiva odgovornost YUCOM-a  i ne predstavljajlu stavove donatora.  
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.