Kome građani mogu da se obrate za besplatnu pravnu pomoć

0

U najnovijem izveštaju Ministarstvo pravde navodi da su građani podneli 4.601 zahtev za besplatnu pravnu pomoć, od kojih je odobreno 4.345. Koje kategorije stanovništva imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u nekom postupku, kome da se za nju obrate i šta ona podrazumeva?

Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je gostujući u Dnevniku da socijalno ugrženi građani mogu da podnesu zahtev za besplatnu pravnu pomoć, i to ne samo oni koji primaju socijalnu pomoć, već i oni sa minimalnom zaradom.

Prema njegovim rečima, pored toga, čak 13 grupa građana mogu ostvariti ovo pravo – osobe sa invaliditetom, deca, žrtve nasilja u porodici, i oni se mogu svi obratiti opštini zahtevom, koja je dužna da odgovori u roku od osam dana ili tri dana u slučaju da je hitan postupak u pitanju.

“Oni mogu ostvariti besplatnu pravnu pomoć u nizu postupaka – parničnom, izvršnom, krivičnom, osim u onim sporovima gde je izričito zabranjeno da ne mogu ostvariti ovo pravo”, naveo je Filipović.

Kako je dodao, građani mogu dobiti zastupanje u sudskom postupku, odbranu u krivičnom postupku, pravne savete.

“Neke službe imaju decenijsku tradiciju pružanja besplatne pravne pomoći. Nažalost, mali broj opština je formiralo službu besplatne pravne pomoći, oko četrdesetak od 167 opština. U 70 opština to pružaju pojedinci kojima je to pridodata dužnost”, kaže Filipović.

Napomenuo je da mali broj građana bude upućen na advokate, da je to ispod 1.000 na godišnjem nivou, a kao razlog vidi neinformisanost građana i budžet opštine.

Ukoliko građane opština odbije, kaže, građani se mogu obratiti Ministarstvu pravde sa pritužbom.

Pored advokata i opštinskih službi, besplatnu pravnu pomoć pružaju i udruženja koja su se za to registrovala kod države.

“U praksi se građani direktno obraćaju i nama, upućuju ih takođe i opštine, kao i neki drugi državni organi. Kod nas mogu dobiti informacije o svom pravnom položaju i obavezama, kojim organima se mogu obratiti i rokovima”, kaže Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

Pored besplatne pravne pomoći, postoji i besplatna pravna podrška.

“Oblici besplatne pravne podrške su opšta pravna informacija, pomoć u popunjavanju formulara, sastavljanje javno-beležničke isprave i medijacija u rešavanju sporova”, rekao je Filipović.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.