KOMITET PRAVNIKA ZA LJUDSKA PRAVA (YUCOM) ZA UNAPREĐENJE SARADNJE SA UPRAVOM ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović (YUCOM) izjavila je prilikom posete Kazneno-popravnom zavodu u Pančevu da je ta organizacija zainteresovana za još intenzivniju saradnju i pokretanje novih projekata sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija.

Golubović je tom prilikom poklonila 500 knjiga biblioteci ovog zavoda, čiji fond sada ima 4.000 naslova.

Upravnik KPZ-a Dejan Bakić naveo da je reč o novom zavodu koji je otvoren 2018. godine, sa bibliotekarskim fondom koji se neprestano dopunjuje književnom i stručnom literaturom.

Bakić je ukazao da osuđena lica imaju na raspolaganju i pravne propise – Krivični zakonik, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, kao i podzakonska akta i priručnike koje je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija izradila uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Osim beletristike, svi zavodi poseduju i pravnu literaturu kako bi osuđenici imali pristup zakonskim dokumentima koji regulišu njihova prava i obaveze. Materijal je preveden na više stranih jezika i jezike nacionalnih manjina kako bi se sprečila eventualna diskriminacija zbog moguće jezičke barijere.

Zavodi poseduju zavidan bibliotekarski fond koji broji nekoliko desetina hiljada knjiga, a od toga najveći kazneno-popravni zavodi imaju više od 40.000 naslova – KPZ u Sremskoj Mitrovici 14.100 knjiga, zavod u Požarevcu (Zabeli) 13.500, Niš 5.500, KPZ u Beogradu 4.000, a Okružni zatvor u Beograd 3.550.

UPRAVA ZA IZVRŠENJE  KRIVIČNIH SANKCIJA

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.