Konferencija “Sloboda izražavanja, medijske slobode i (auto)cenzura u zemljama OEBS”

0

“Sloboda izražavanja, medijske slobode i (auto) cenzura u zemljama OEBS-a” naziv je međunarodne konferencije koja se održava u Beogradu 20.-21. jula, a koja predstavlja jednu od aktivnosti civilnog društva u sklopu monitoringa predsedavanja Srbije OEBS-om. Konferenciju organizuje Helsinški odbor, vodeća organizacija u koaliciji za monitoring srpskog predsedavanja OEBS-om, a u kojoj se nalazi Centar za istraživanje javnih politika, YUCOM, Forum za etničke odnose i Fond za humanitarno pravo. Svetlana Đurđević-Lukić, direktorka Centra za istraživanje javnih politika, moderirala je prvi panel o pravu na pristup informacijama kao javnom dobru, u kome su učestvovali predstavnici civilnog društva Rusije, Turske i Holandije.

Konferencija se održava u saradnji sa mrežom Civic Solidarity Platform, a uz podršku ambasade Kraljevine Holandije. U radu konferencije učestvuju visoki predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Misija OEBS-a u Srbiji, nezavisne institucije, Kancelarija predstavnice za slobodu medija i drugih tela OEBS-a, civilnog društva iz OEBS regije.

Rasprava na konferenciji biće korišćena za pripremu Beogradske deklaracije o slobodi izražavanja, koju Civic Solidarity Platform planira da usvoji u decembru 2015. godine tokom završnog događaja predsedavanja Srbije OEBS-om i koja će biti upućena i narednim predsedavajućima.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.