Konferencija “Vladavina prava, pristup pravdi”

0

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na konferenciju „Vladavina prava, pristup pravdi“, koju organizuje Komitet pravnika za ljudska prava. Konferencija će se održati u petak, 20. oktobra 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Kući ljudskih prava i demokratije (velika sala), Kneza Miloša 4, Beograd. Održavanje konferencije su podržali Ambasada Kraljevine Holandije i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Organizacija YUCOM proslavlja 20 godina od svog osnivanja te će u uvodnom obraćanju biti dat kratak osvrt na rad YUCOM-a u proteklih 20 godina i iskustva kontinuirane saradnje iz ugla diplomatskih predstavništva, državnih i nezavisnih institucija kao i dugogodišnjih saradnika i članova. Takođe, biće predstavljen izveštaj rada YUCOM-a za period 2016-17.

Druge dve tematske celine biće posvećene pravu na besplatnu pravnu pomoć i Univerzalnom periodičnom pregledu stanja ljudskih prava u Srbiji. Nedostatak odgovarajućeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, sve više utiče na ograničenja pristupa pravdi zbog čega najviše ispaštaju sami građani. Učesnici će kroz diskusiju pokušati da daju odgovore koji su ključni problemi u sprečavanju donošenja zakona i da li se kroz dijalog zainteresovanih aktera ovakvo stanje može prevazići.

U okviru Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR), Srbija će početkom 2018. godine dati pregled o unapređenju ljudskih prava u proteklom periodu. Kako u ovom procesu Ujedinjenih nacija organizacije civilnog društva imaju značajnu ulogu, poslednji segment konferencije biće posvećen predstavljanju podrške koju civilno društvo pruža procesu.

Molimo Vas da Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše organizacije/institucije pošaljete elektronskim putem do 19. oktobra do kraja radnog vremena na office@yucom.org.rs ili potvrdite na telefon 011 33 44 235. Nažalost, nismo u mogućnosti da refundiramo troškove prevoza učesnika/ca. Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

Preuzmite Agendu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.