Konferencija – Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija

0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vas srdačno poziva na završnu konferenciju projekta „Zaštitnik građana u kontektstu evropskih integracija“, podržanog od strane ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji. Konferencija će se održati u hotelu Moskva, u petak, 20. decembra 2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Zaštitnik građana se, kao nezavisna institucija koja štiti i promoviše prava građana, suočava sa brojnim izazovima u oblasti ljudskih prava u Republici Srbiji. Kako je cilj projekta bio da se obezbedi poštovanje uslova Republike Srbije za pristupanje EU propisanih u Poglavlju 23, predstavnici YUCOM-a će, tokom konferencije, predstaviti sprovedene projektne aktivnosti i izneti zaključke i preporuke za naredni period.

Pored zalaganja za povećanje nezavisnosti ove institucije, YUCOM je, kao član Radne grupe za Poglavlje 23, pratio i napredak primene mera u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23, koja se odnose na položaj institucije Zaštitnika građana. Tokom projektnog perioda, YUCOM je istraživao efikasnost rada Zaštitnika građana u obezbeđivanje zaštite i unapređenja ljudskih prava u Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima. Pored toga, YUCOM je sproveo analizu rada Zaštitnika građana na osnovu organizovanih okruglih stolova, upitnika i sastanaka sa lokalnim ombudsmanima, kao i Pro i Contra analizu o nadležnosti Zaštitnika građana sa posebnim osvrtom na pravosudne nadležnosti.

Radni jezik konferencije će biti srpski, a obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

Molimo Vas da Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše organizacije/ institucije pošaljete elektronskim putem najkasnije do četvrtka, 19. decembra, do kraja radnog vremena na office@yucom.org.rs ili potvrdite na broj telefona 011 33 44 235.

Srdačan pozdrav,
YUCOM tim

Preuzmite Pozivno pismo

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.