Kuća ljudskih prava i demokratije u Beogradu osudila predloženi Zakon o parničnom postupku

0
Kuća ljudskih prava i demokratije u Beogradu osudila je danas predloženo rešenje Zakona o parničnom postupku i ocenila da se pristup pravdi “uslovljava plaćanjem sudskih taksi”.

Ova organizacija navela je u saopštenju da i sada dugo trajanje sudskih postupaka, nepristupačna visina sudskih taksi i troškova pravne pomoći, ostavlja veliki broj gradjana bez mogućnosti da zaštite svoja prava u sudskom postupku.

“Pravo na pristup sudu podrazumeva pravo pojedinca da svoju pravnu stvar iznese pred sud bez bilo kakvih zakonskih i praktičnih prepreka. Nacrt zakona značajno uvećava postojeće prepreke i gradjanima direktno povredjuje Ustavom garantovana prava poput prava na pravično sudjenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo i time diskriminiše gradjane s obzirom na imovno stanje”, navodi se u saopštenju.

Iz Kuće ljudskih prava navode da Nacrt Zakona koji predlaže Ministarstvo pravde i pravosudja predvidja da se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u zakonskom roku od 8 dana smatra povučenim.

“To znači da će se tužba, odgovor na tužbu ili žalba smatrati povučenim, odnosno da gradjani po prvi put zbog neplaćanja sudske takse u ovako kratkom roku mogu ostati bez sudske zaštite”, upozorava se u saopštenju.

Ocenuje se da bi najavljene izmene mogle najviše da pogode gradjane koji žele da zaštite prava iz radnog odnosa.

“Primera radi, gradjanin koji potražuje tri neisplaćene prosečne zarade morao bi da plati iznos od 13.700 dinara inače bi se njegova tužba smatrala povučenom”, rečeno je u saopštenju.

Ističe se da se predloženim izmenama “u potpunosti obesmišljava” Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, jer gradjanima koji ostvare pravo na besplatnu pravnu pomoć, koja ne podrazumeva automatski i oslobadjanje od sudskih taksi, može biti uskraćen pristup sudu.

“Pozivamo Ministarstvo pravde da ovaj Nacrt zakona povuče iz procedure i da prilikom izrade sledećeg Nacrta zakona radna grupa posebno uzme u obzir činjenicu da se više od trećine gradjana Srbije nalazi na granici siromaštva”, navedeno je u saopštenju.

Kuća ljudskih prava i demokratije u Beogradu je organizacija koju čine Gradjanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.