LJUDSKA PRAVA I COVID-19 – Pravo na pravično suđenje

0

Analiza izmene pravnog okvira tokom vanrednog stanja i
uticaj na uživanje ljudskih prava

Pravo na pravično suđenje

U Republici Srbiji, u cilju sprečavanja širenja zaraze i posledica izazvanih virusom SARS-CoV-2, dana 15.03.2020. godine, doneta je Odluka o proglašenju vanrednog stanja. Ova odluka, kao i brojni drugi propisi doneti u vezi s istom, imali su za posledicu ograničavanje određenih prava građana.

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM pripremio je drugu po redu analizu koja hronološki prikazuje izmene u obimu uživanja garantovanih prava i način regulisanja izmena tokom prvog meseca vanrednog stanja (15.03.2020. – 15.04.2020. godine), uz ocenu usaglašenosti aktivnosti i mera svih grana vlasti sa zahtevima vladavine prava i principima ograničenja ljudskih prava. Fokus ove analize stavljen je na pravo na pravično suđenje, posebno elemente prava na pristup sudu, prava na nezavisnost i nepristrasnost u suđenju, prava na javnu raspravu i načelo neposrednosti, prava na pravnu sigurnost.

Analiza je sprovedena uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji. Izneta mišljenja ne odražavaju neophodno i stavove Ujedinjenih nacija.

Preuzmi analizu 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.