LJUDSKA PRAVA I COVID-19

0

Analiza izmene pravnog okvira tokom vanrednog stanja i uticaj na uživanje ljudskih prava

Sloboda kretanja, sloboda okupljanja, sloboda veroisposvesti

U Republici Srbiji, u cilju sprečavanja širenja zaraze i posledica izazvanih virusom SARS-CoV-2, dana 15.03.2020. godine, doneta je Odluka o proglašenju vanrednog stanja. Ova odluka, kao i brojni drugi propisi doneti u vezi s istom, imali su za posledicu ograničavanje određenih prava građana.

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM pripremio je analizu koja hronološki prikazuje izmene u obimu uživanja garantovanih prava i način regulisanja izmena tokom prvog meseca vanrednog stanja (15.03.2020. – 15.04.2020. godine), uz ocenu usaglašenosti aktivnosti i mera svih grana vlasti sa zahtevima vladavine prava i principima ograničenja ljudskih prava. Takođe, prikazani su problemi koje su navedene mere i ograničenja stvarali, posebno ranjivim grupama, inicijative i predlozi podneti državnim organima da se problemi reše ili ublaže, kao i odgovor države na inicijative.

Analiza je sprovedena uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji. Izneta mišljenja ne održavaju neophodno i stavove Ujedinjenih nacija.

Preuzmi Analizu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.