Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole

0

Swedish-agency-for-international-development-SIDANaziv projekta: Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole

Trajanje: Decembar 2013. – Mart 2014.

Donator: Švedska međunarodna agencija za razvoj (Sida), International Management Group (IMG), preko Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

O projektu: Opšti cilj projekta jeste razvoj i promocija koncepta produženog boravka u osnovnim školama, a koji bi omgućio: uključivanje žena u politički i javni život, bez diskriminacije; poboljšanje ekonomskog položaja žena koji vodi njihovoj ravnopravnosti sa muškarcima; promociju rodne ravnopravnosti i rušenje stereotipa.

Realizacija projekta obuhvata izradu detaljne metodologije, analizu pravnog okvira, cost-benefit analizu, sprovodjenje velikog broja ekspertskih intervjua, kako sa predstavnicima samih škola, tako i sa školskim upravama, predstavnicima lokalnih samouprava, predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i sa drugim ekspertima u ovoj oblasti.

Pored toga, planirano je i organizovanje fokus grupa sa roditeljima kako one dece koja koriste uslugu produženog boravka ili celodnevne nastave, tako i sa onim roditeljima čija deca nisu korisnici pomenutih usluga. Dodatno, planirano je sprovodjenje debata na kojima bi se diskutovalo o postignutim rezultatima, a u cilju pronalaženja najboljeg rešenja koncepta produženog boravka za decu u osnovnim školama u Srbiji.

Radi teritorijalne pokrivenosti, kao uzorak uzete su sve osnovne škole na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Zaječara i Niša, i to kako one osnovne škole koje pružaju uslugu produženog boravka i celodnevne nastave, tako i one koje ne pružaju pomenute usluge, a u cilju definisanja potrebe za ovom uslugom širom Srbije. Svim školama poslati su Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja, kako bi se prikupili relevantni podaci za obradu, dok će se dalje aktivnosti sprovoditi samo u po jednoj osnovnoj školi na teritoriji pomenutih gradova, i to onoj koja se bude izdvojila kao reprezentativna, a uz podršku školske uprave na teritoriji određenog grada.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.