Majstorović (CEP): Gradjani nezadovoljni krivičnim sudskim procesima, dobro ocenili rad notara

0

Predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike (CEP) Srdjan Majstorović rekao je da rezultati “Polaznog izveštaja o praćenju stanja u pravosudju za 2020. godinu” pokazuju da su gradjani Srbije, na skali od jedan do pet, rad pravosudja ocenili sa prosečnom ocenom tri.

“Gradjani su najmanje zadovoljni u slučajevima gde se susreću sa sudom u krivičnim pitanjima, a najzadovoljniji radom notara, rekao je Majstorović, govoreći o danas predstavljenom izveštaju.

On je naveo da ocena o notarima, “pokazuje koliko je važno rasteretiti pravosudje od nekih tema, od nekih aktivnosti koje ne moraju da opterećuju i na taj način stvaraju ogroman pritisak na sudove i sudije”.

Upitan kako ocenjuje dosadašnju primenu izmenjenih zakona, citirao je izveštaj Evropske komisije “izvestan napredak”.

“Na žalost taj napredak je samo formalne prirode, odnosno zakoni se prilagodjavaju i menjaju, a ono što uvek nedostaje je adekvatna primena i na tome treba raditi”, rekao je Majstorović.

On je ocenio i da rezultati “Polaznog izveštaja o praćenju stanja u pravosudju za 2020. godinu”, mogu poslužiti kao “iskrena smernica” Vladi Srbije i Ministarstvu pravde kojim mogu osetiti “puls gradjana”, odnosno kako oni vide dosadašnje rezultate reforme pravosudja.

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović istakla je da je ovaj izveštaj predstavlja procenu rezultata da li je reforma pravosudja i uskladjivanje propisa sa evropskim standardima zapravo dala doprinos i benefit gradjanima Srbije

“Ovo je prvi izveštaj koji polazi od percepcije gradjana u pogledu rezultata reformi pravosudja, koliko je zapravo pravna pomoć dostupna, koliko su sudovi efikasni, koliko je kaznena politika pravična i to je ono o čemu su se pitali gradjani Srbije”, rekla je Golubović.

Vršilac funkcije direktora misije Američke agencije za medjunarodni razvoj u Srbiji (USAID) Šenli Pinčoti istakla je da je veoma bitno što su gradjani nadgledali rad pravosudja, kao i da ima pozitivnih rezultata u istraživanju, posebno u funkcionisanju notara.

“I dalje ima oblasti zbog kojih bi morali biti zabrinuti i svi znamo za njih. To su dugi sudski procesi i nedostatak sprovodjenja zakona”, rekla je Pinčoti.

Ona je ocenila da bez prave reforme i nezavisnosti pravosudja ne možemo imati potpunu demokratiju i da bi to moglo da stoji na putu priključenja Srbije Evropskoj uniji.

Izveštaj “Polaznog izveštaja o praćenju stanja u pravosudju za 2020. godinu” nastao je u okviru projekta “Otvorena vrata pravosudja”, a sproveden je u 66 gradova Srbije i u njemu su učestvovali gradjani, sudovi, tužilaštva i ostali delovi pravosudja.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.