Milena Vasić o nasilju nad ženama- Među nama

0

“Nasilje nad ženama je problem nad kojim nije dovoljno da se senzibiliše samo pravni sistem da uvedemo to krivično delo u naš krivični zakonik, nego mora da se senzibiliše čitavo društvo. Da mi zaista možemo da osetimo da je to nasilje podjednako kao i fizičko nasilje nekada čak i sa jačim posledicama i da prosto pružimo žrtvi podršku, odn. odgovor države kakav zaslužuje i poruku da je zaštićena”. Advokatica YUCOM-a Milena Vasić

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.