Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om

0

Komitet pravnika za ljudska prava je uključen u monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om u pogledu ljudske dimenzije OEBS, a sa ciljem aktivnog doprinosa unapređenju ljudske bezbednosti građana Srbije.

Ljudska dimenzija odnosi se na šire shvatanje bezbednosti u okviru OEBS, koje uključuje i zaštitu i promociju ljudskih prava i demokratskih normi.

YUCOM je bio među pet NVO odabranih za učešće na nedavno održanoj Paralelnoj OEBS konferenciji civilnog društva kada su predstavljeni problemi u ovom domenu kada je Srbija u pitanju, na koje posebno treba obratiti pažnju tokom predsedavanja. Kao ključna pitanja za nevladin sektor prepoznati su diskriminacija, zaštita boraca za ljudska prava, posebno prava LGBT populacije, položaj nacionalnih manjina, kao i sloboda medija i sloboda izražavanja, a na osnovu diskusije.

YUCOM je potpisnik Memoranduma o saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava, Centrom za istraživanje javnih politika, Fondom za humanitarno pravo i Forumom za etničke odnose, kojim se utvrđuje zajedničko delovanje tokom srpskog predsedavanja OEBS-om, uključujući izveštavanje o oblastima odabranim za samoprocenu poštovanja preporuka OEBS u Srbiji. Ove organizacije obavezale su se da redovno i temeljno prate ključne oblasti i zagovaraju poboljšanja tokom 2015.

Cilj ove šire mreže je da, kroz saradnju u okviru predstojećeg predsedavanja, kako sa domaćim strukturama, tako i sa OEBS-om, utiče na rešavanje pitanja koja su identifikovana kao prioriteti tokom predsedavanja, kao i da iskoristi mogućnost, koju pruža vođenje Organizacije, za primenu obaveza iz ljudske dimenzije OEBS u Srbiji.

Kao doprinos procesu samoevaluacije primene ovih obaveza, članovi koalicije su izneli razmatranja i preporuke. 
Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.