Na sporna pitanja nije stavljena tačka

0

Katarina Golubović*

Promene Ustava treba da dovedu do nezavisnog sudstva, prva je teza oko koje su se složile EU i Srbija, u procesu pridruživanja. Zato je glavno obećanje Srbije bilo da u Ustavu Republike Srbije promeni postojeća tela koja biraju sudije i tužioce, i da iz njih izbaci političke figure – ministra pravde i predsednika odbora skupštine.

Političke figure ne figuriraju u ovom telu, već postaju ključne u procesu odlučivanja. One svojim prisustvom dovode u sumnju odsustvo političkog uticaja prilikom izbora predstavnika “nezavisnog i samostalnog” pravosuđa.

Srbija je krenula u proces pisanja nacrta amandmana na Ustav pre godinu i po dana, u svom resornom Ministarstvu pravde. Javnost je videla i cenila nekoliko nacrta, a jedan je ocenjivala i Venecijanska komisija. Razne su ocene i procena, ali je osnovno pitanje ostalo. Šta se desilo sa glavnim obećanjem?

Svi nacrti ustavnih amandmana (do ovog poslednje objavljenog – “unapređenog”) stavili su sve moguće prepreke za ulaz u postupak izbora u red istaknutih pravnika, osim jedne najbitnije: prepreku državnim funkcionerima i političarima.

Svi dosadašnji nacrti, odluku o izboru i položaju sudija prepustili su desetočlanom telu, u čijem sastavu, makar na prvi pogled, nema ni ministra pravde ni predsednika odbora Narodne skupštine. Uz pet sudija u ovom telu će se naći i pet istaknutih pravnika koji zajedno odlučuju o svemu. Ove istaknute pravnike bira skupština, na osnovu konkursa.

Prema nacrtu koji je ocenjivala Venecijanska komisija, na konkurs za istaknutog pravnika moga je da se javi pravink sa pravosudnim ispitom i radnim iskustvom, ali samo ako se unazad 10 godina bavio izborom sudija i ostalim “važnim upravljačko-političkim pitanjima” o kojima sada odlučuje Visoki savet sudstva.

Prvi put ostali su po strani i nisu imenovani ni profesori u red istaknutih pravnika. Kao uslov za istaknutost pojavio se i pravosudni ispit, kao kamen spoticanja za profesore.

Dakle, svi nacrti ustavnih amandmana (do ovog poslednje objavljenog – “unapređenog”) stavili su sve moguće prepreke za ulaz u postupak izbora u red istaknutih pravnika, osim jedne najbitnije: prepreku državnim funkcionerima i političarima.

Po neupoređenim nacrtima, na konkursu za titulu istaknutosti mogli su da se nađu ministarka pravde i bar po jedan od njenih pomoćnika i državnih sekretara. Na stranu što je ministarka govorila da ona neće konkurisati.

Ali, Ustav se ne piše samo za jednu vlast, za jedan ministarski mandat.

Kako smo  unapredili najnoviji nacrt? Uklonili smo prepreke poput položenog pravosudnojg ispita. “Unapređeni” nacrt Ustava je otvorio vrata svima zainteresovanima, 50 odsto pravnika Srbije može komotno da konkuriše. Kao istaknuti pravnik smatra se diplomirani pravnik koji ima najmanje deset godina odgovarajućeg radnog iskustva “određenog zakonom” (koji tek treba da bude usvojen) i koji se doakazao stručnim radom i uživa lični ugled.

Sad mogu da konkurišu predstavnici različitih institucija, i Martinović, Kuburovićeva, Šešelj, najvredniji pravnik Pošte Srbije, Poreske uprave, ugledni izvršitelj, pravnik BIA, Fonda PIO, “vladini” i “nevladini” pravnici… Pa, ko dobije dve trećine glasova u skupštini, biće istaknut.

A Ustav bi trebalo da utvrdi jasnu granicu, da postavi prepreku za ulazak političara,što, nažalost, nije slučaj prema unapređenom Nacrtu amandmana na Ustav Srbije.

*Advokat, Komitet pravnika za ljudska prava

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.